På sistone har det debatterats hur en dömd våldtäktsman, som har fällts för en synnerligen grov, utdragen våldtäkt med inslag av kidnappning och tortyr, kunde få 840.000 kronor i skadestånd för att han satt i fängelse 14 månader för länge. Högsta domstolen fann att mannen när brottet begicks var att se som minderårig, vilket medförde att hans straff sänktes från fyra och ett halvt år till två års fängelse. Eftersom han då hade hunnit vara frihetsberövad 14 månader extra, ska han nu tilldelas 840 000 kronor.

Mannen är syrisk medborgare och har dömts till utvisning. Dock ej på livstid.

Vart är vi egentligen på väg? Hur är det ens möjligt att en fråga som denna måste diskuteras? Ska vi skattebetalare ge en man som har dömts för en bestialisk våldtäkt och som dessutom är skadeståndsskyldig på grund av sitt brott nästan en miljon kronor?

Till att börja med visar fallet att bestraffningen för grova brott i Sverige är direkt stötande, oavsett frågan om mannens ålder. En etta borde utan vidare kunna läggas till framför de utdömda fängelsetiderna. Om Sverige hade haft en straffmätning som verkligen ger upprättelse åt brottsoffret och skyddar samhället mot brottslingen, skulle situationen med för lång fängelsetid aldrig ha uppstått i det här fallet, eftersom gärningsmannen oavsett vilket hade haft tid kvar på anstalt.

Här har vi dessutom att göra med en utländsk medborgare. Att personen i fråga inte utvisas på livstid, utan endast på viss tid, är absurt och direkt oansvarigt mot alla hederliga människor, som det svenska rättsväsendet är menat att skydda. Det måste vara slut med vekheten nu. För utlänning som saknar svenskt medborgarskap bör det räcka med exempelvis en misshandel eller stöld för att utvisning ska ske och vid grövre brott mot person ska det alltid vara fråga om livstidsutvisning efter avtjänat straff. Både infödda svenskar och invandrade utlänningar som gör rätt för sig och sköter sig är förtjänta av att bli av med rötäggen.

Och låt oss se till att utvisningarna faktiskt verkställs! I dag går det runt mängder av personer i vårt samhälle med utvisningsbeslut, vilka aldrig blir verklighet. Svenska staten måste lösa uppgiften, punkt slut!

När det sedan gäller skadeståndet på 840.000 kronor har storleken kritiserats av jurister för att vara alltför långtgående – att Justitiekanslern, som är den myndighet som har fastställt beloppet, har misstolkat praxis. Dessutom kan man ifrågasätta varför oklarheter när det gäller en persons ålder, som aldrig tidigare har varit ett problem i Sverige, ska gå ut över samhället.

Men det finns en annan, mycket enkel ändring som genast borde genomföras, vilken innebär att gärningsmän som begår grova brott och senare bedöms vara yngre och berättigade till kortare straff inte får en krona i fickan. Den aktuella typen av ersättning från staten är i dag undantagen från utmätning när Kronofogden ska driva in skulder som gärningsmannen har. En skuld i form av obetalt skadestånd till ett brottsoffer eller till Brottsoffermyndigheten borde dock alltid leda till utmätning hos gärningsmannen av dennes samtliga inkomster – även av ersättningar som staten betalar ut för felaktigt frihetsberövande. Att den som har fängslats utan grund ska få ett visst skadestånd är sin sak, men varför ska de pengarna vara fredade från utmätning för att täcka skulder som personen har till ett brottsoffer?

Vi måste få ordning på vårt gemensamma Sverige. Samma politiker som nu förfasar sig i massmedia har hittills stått bakom lagstiftningen som har gjort det orimliga beslutet om skadestånd möjligt. Vi behöver ledare som gör vad de säger och säger vad de gör. Händelsen bekräftar bara ännu en gång att dagens politiker inte kan lösa de problem som de själva har skapat. Vi har konkreta förslag som skulle göra liknande fall omöjliga framöver. Låt oss genomföra dem. Låt oss gemensamt ta vårt Sverige tillbaka.

Ilan SadéIlan Sadé
Partiledare

 

 

Rachid El Mounacifi
Kriminolog & författare
Medlem i Medborgerlig Samling

2 reaktioner till “INTE EN KRONA TILL VÅLDTÄKTSMANNEN

 1. Ingen normal människa kan ha några invändningar mot detta välformulerade inlägg, men det måste ses i ljuset av den välplanerade agendan som ligger bakom, nämligen ”Weapons of Mass Migration”. Detta är också titeln på en av statsvetaren Kelly Greenhill böcker, och hon har också haft många föreläsningar i ämnet. Denna förstörelse av hela Väst, dess frihet, demokrati och yttrandefrihet är mycket allvarligt, och den sker på många olika fronter.

  Detta för mig in på C19 plandemin och dess totalitära och diktatoriska genomförande. Mars 2020: ”Vi stänger ner i 2 veckor för att plana ut smittokurvan”, det är nu snart 1.5 år sedan. Det kan inte ha undgått någon fritt tänkande människa vid detta laget att den är baserad på ett fullständigt bedrägeri, nämligen ett PCR-test som ger 90% false positive redan vid ett ct value på 35 cycles, i hela Väst har används mellan 40-45 cycles, (i Sverige hela 45 cycles), så den enda ”pandemin” är en illusion av en kraftigt ökning av smittade.
  Detta förklarar varför vi inte haft någon överdödlighet, varför genomsnittsåldern på de som dött ”med” covid var 84 år, och varför vi inte haft någon statistik på ICU fall som varit högre än ett genomsnittsår. Samtidigt har all normal statistik för personer med förkylningar och influensa magiskt avdunstat ifrån Jordens yta.

  Där har aldrig varit något ”nödläge”, så hela EUA är bara ett kryphål för att kunna lansera och ta i bruk ett syntetiskt gen manipulerande experiment vaccin som gör din kropp till en Spikeproteinfabrik, och detta sker på global basis. Detta förklarar också den galna och kriminella pushen (kom ihåg Nurembergprotokollet: informed consent is absolutely essential) för att tvinga alla, inklusive barnen att vaxxa sig. Redan nu är dödligheten, allvarligt sjuka, smittade och smittande betydligt högre hos de vaccinerade, än hos de som valt att avstå.

  Censuren är närmast total hos forskare, läkare och journalister som alarmerar och varnar mot denna injektion av bla Graphene Oxide, Glykol, Spikeprotein-instruktioner till cellerna och andra giftiga och skadande ämne.
  Detta är psykologisk krigföring, indoktrinering, censur, diktatorisk nerstängning, kriminellt masktvång, social apartheid, tvångspropaganda, och vaccintvång. Vi gick ifrån: ”Vi ska aldrig mer”….. efter WW2, och Apartheiden i Sydafrika till att nu villigt och okritiskt återigen acceptera pass (vaccinpass), som särskiljer människor, ifrån andra människor.

  WHO’s chef Tedros är en krigsförbrytare i sitt hemland och har inga kvalifikationer för sin position i WHO. Rashygienisten Bill Gates har egen rösträtt i WHO, som vore han ett eget land, han har veto mot alla beslut, och kontrollerar det som det vore hans privata företag, WHO är genomruttet och kraftigt korrumperat. I bakgrunden hägrar dessutom Nazisten Klaus Schwab med sin ”Great Reset” agenda med målet: ”I framtiden äger ni ingenting, och ni är lyckliga”.

  Min fråga är:
  Var står Medborgerlig Samling i dessa frågor?
  Jag tycker att ni varit väldigt passiva och ”gömt er” genom att ständigt föra fram andra frågor, förvisso viktiga i sak, men som fullständigt bleknar i jämförelse med denna drakoniska C19 iscensättning, som vare sig man tar det till sig eller inte, kommer att avgöra hela Västvärldens framtid, eller brist på sådan. Detta är en ny variant av krigsföring, ett muterat WW3 som drivs av en ny ideologi ”Covidism” och som genomförs av Nazisternas arvtagare, the 4th Reich.

  Talar man sanning behöver man inte använda Censur, och censuren är total både i MSM, och på nätet, varför?

  Där är ingen skillnad på ondska och feghet, om man ser till resultatet.

  Mvh, Thomas

  Gilla

 2. Min slutledningsförmåga säger mig att västvärldens ledare hålls bakbundna pga underliggande reella hot om våld mot dem själva, eller nära och kära, om nu inte 4th Reich skulle infrias något sånär. Man försöker dämpa allvaret för att undvika en total väckelse (som förmodligen skulle få förödande konsekvenser), men då och då sipprar sanning emellertid ut, som även den försöker kontrolleras och censureras genom medier. Genom kodord som ”mitt EU bygger inga murar”, eller påskyndad inkvotering av olika kulörer på tv eller varför inte ta mantrat ”alla människors lika värde”, försöker man hamna någonstans i mitten för att därefter kunna ena ett folk, oavsett kulör. De som vill införa riket genomskådar detta och beordrar därefter deras underordnade att bestraffa oskyldiga som, bara genom att scanna av hudfärgerna på dem, inte ser ut att vilja bli en del av det riket. Vidare antaganden är att väst med hjälp av Kina, som ingen makt är särskilt sugen på att tjafsa med, försöker strypa affärsverksamheter vars pengar går till försöket att förverkliga riket. Detta måste dock framstå som trovärdigt och råda högsta sekretess kring. Stänger man ner pengartillförseln till ”främmande makt” genom en plandemi (som förövrigt verkar ske lite titt som tätt med jämna mellanrum) och därefter införa regler om att hålla avstånd och att ett begränsat antal människor får vistas inom ett visst område, så är saken klappad och klar. Dör man inte av ”viruset” begränsar det åtminstone antal döda i en eventuell självmordsbombning. Såna kan väcka efterapningar, har det ju visat sig.

  Om stora ledare, med ett stort antal enade människor bakom sig, hamnar i luven på varandra, kommer detta märkas i nedgående riktning på olika sätt. Extremt mäktiga män är ofta hårt pressade och måste ständigt leverera till ”sitt folk”. Skulle det vara så att någon ledare på eget bevåg inser att denna fiskat i grumliga vatten vad gäller tidigare övertygelser, så blir det svårt att vända sitt eget folk genom en kappvändning. Då blir man en förrädare och måste straffas. I Sverige sköts detta genom diplomati, locket på, förnekelse, långa samtal, mutor och distraktion med hjälp av Greta. Var sak tar sin tid, gissar jag.

  Eller så har jag helt enkelt läst för mycket konspirationsteorier och blivit en foliehatt av rang, vad vet jag…

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s