“Medborgerlig Samling utgår från en liberal syn på människors rätt att själva utforma sina liv, välja sin livspartner och organisera sin familjebildning på det sätt som passar just dem. [—] Medborgerlig Samling utgår dock samtidigt från en konservativ syn på samhället och kulturen. Lagstiftningen på området kan- och bör förändras, men bara i linje med förändringar i kulturen och i det allmänna rättsmedvetandet.” 

Citatet är från det inledande avsnittet Medborgerlig Samlings familjepolitiska program om våra ideologiska utgångspunkter. I korthet vill vi att staten ska hålla sig borta så mycket som möjligt från människors val av livsstil, familjebildning och barnuppfostran. MED är en frihetlig rörelse. Samtidigt – på samhällsnivå – finns det vissa gränser och seder som har kommit till uttryck i vår lagstiftning, vilka rymmer en del nedärvd visdom.

Människors fria val av livsstil och rätt till självbestämmande är vägledande för MED. I vårt familjepolitiska program står vi upp för reformerna vad gäller samkönade äktenskap och möjligheten för samkönade par att adoptera. Däremot föreslås det i programmet att möjligheten till kusingifte och äktenskap med syskonbarn ska tas bort för att främja människors hälsa, bryta upp klanstrukturer och slå vakt om verklig frivillighet. Barnäktenskap ska fortsatt vara förbjudet och ingångna barnäktenskap där någon av parterna är under 18 år skall inte erkännas. Möjlighet till månggifte är inte heller någon god idé – framförallt av integrationsskäl, men även på grund av de oöverskådliga följder som det kan få vid bodelnings- och vårdnadstvister.

Den omotiverade styrningen av människors val i form av statliga pekpinnar visar sig inte minst när det gäller föräldraförsäkringen och begränsningarna av föräldrarnas möjlighet att själva välja hur länge respektive förälder ska vara hemma med barnet. Det bör stå föräldrarna fritt att fördela dagarna. 

Familjepolitik och integration hänger ihop. Ett system som bygger på omfattande bidragsgivning till barnfamiljer i form av barnbidrag, flerbarnstillägg och bostadsbidrag minskar drivkrafterna för att komma ut på arbetsmarknaden. Inom vissa invandrargrupper förblir i synnerhet kvinnorna hemma. Medborgerlig Samling ser det som en given utgångspunkt att friska, arbetsföra människor ska försörja sig själva och sina familjer och vi vill därför på sikt minska bidragsdelen till barnfamiljer och växla över till skatteavdrag. Den ekonomiska effekten för alla barnfamiljer där åtminstone en i hushållet yrkesarbetar ska bli densamma. Flerbarnstillägget bör däremot avskaffas i närtid.

Över huvud taget är det en viktig del av familjens grundtrygghet att kunna kombinera barn med yrkesarbete. En del av detta kan vara barnomsorg till en rimlig kostnad. Detta är någonting vi har respekt för, men vi kan inte ställa oss bakom den av staten bestämda maxtaxan för förskolan, av respekt för det kommunala självbestämmandet. Varje kommun bör själv ha frihet att bestämma hur stor del av barnomsorgen som ska vara subventionerad. Kommunen ska ge samma förutsättningar för fristående och för kommunala aktörer. 

Föräldraskap kan inte bara utgå från barnets frihet, utan medför också en skyldighet att sätta gränser för barnet. Det finns en tendens i Sverige, understödd uppifrån av myndigheter och vänsterorienterade aktörer, att betrakta gränser, normer och strukturer som någonting som ska rivas och upphöra. Detta är delvis en medveten manipulation från maktens sida som strider mot vanligt sunt förnuft. Barn behöver normer och gränser att förhålla sig till. Å andra sidan är det viktigt – inte minst gentemot familjer som har invandrat till Sverige – att slå fast att våld mot barn inte accepteras, oavsett om våldet är fysiskt, psykiskt eller kulturellt betingat. Familjer med problem ska fångas upp och erbjudas stöd på ett mycket tidigt stadium.

Sammanfattningsvis vill vi förstärka individens möjlighet att själv fatta beslut om sin familjebildning och sin barnomsorg. Flera andra partier vill hindra medborgarna från att göra i deras ögon felaktiga val, till exempel vad gäller uttaget av föräldradagar. Vi väljer istället att lita på medborgarna kommer göra det val som fungerar bäst för just dem och deras familj.

Frihet under ansvar helt enkelt. 

Läs mer om MEDs familjepolitiska program här:
https://www.medborgerligsamling.se/var-politik/familjepolitik/

Ilan SadéIlan Sadé,
Partiledare Medborgerlig Samling
Magnus Hansson
Familjepolitiska gruppens ordförande
Monika Råberg Hellsing
Partisekreterare Medborgerlig Samling

2 reaktioner till “MEDs familjepolitik bygger på frihet

  1. Klokt och förnuftigt. Bred samsyn bland folk,i allmänhet, skulle jag tro. Skatteavdrag i stället för bidrag är ju ett starkt incitament för att jobba och inte stanna hemma med barn.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s