Sverige befinner sig på toppen av en högkonjunktur och statens finanser ser skapliga ut. Arbetslösheten bland infödda svenskar är låg. Många lever gott och har pengar över när månaden är slut. Samtidigt ser vi hur otryggheten i det offentliga rummet tilltar, hur kostnaderna för den misslyckade migrations- och integrationspolitiken skenar och hur kärnverksamheterna inom den offentliga sektorn stegvis förfaller.

Båda bilderna av Sverige är sanna. Det är inte antingen eller, det är både och. Frågan är bara vad som händer när lågkonjunkturen kommer. Den tanken är inte angenäm att tänka.

I dag är det ett år kvar till kommande val till riksdag, landsting/regioner och kommuner. Sällan har det varit mer befogat att tala om ett riktigt ödesval.

Vad vi ser är ett gammalt partilandskap och ett gammalt politiskt system som krackelerar och vittrar sönder. Vi har en handlingsförlamad regering som inte lyckas sköta statens kärnuppgifter i en stark högkonjunktur och uppvisar häpnadsväckande brister i sitt interna arbete. Vi har en ”opposition” i form av en allians som numera bara är en tunn fernissa, under vilken idé- och identitetskriserna avlöser varandra, samt i form av Sverigedemokraterna som vinner stöd på grund av de övriga partiernas låsningar och politiska trixande. Sammantaget har vi en hel politisk palett som helt missar de stora bristerna i det svenska demokratiska systemet och i förvaltningen av stat, landsting och kommun.

De gamla politiska partierna – det politiska etablissemanget – saknar idéer och förmåga att ta sig an samtidens problem, vilka i hög grad har skapats av samma partier. Fler och fler medborgare drar den slutsatsen. Nya krafter behöver ta vid och ta tillvara på den frustration som väljarkåren känner och göra någonting konstruktivt av den. Så ska demokratin fungera. När de styrande har misslyckats ska de på fredlig väg ersättas av andra. Nu är vi i det läget att svenska folket inte bör nöja sig med att ersätta den nuvarande regeringen med dem som för tre år sedan hade regeringsmakten. Nu måste vi se bortom det urval som erbjuds väljarna i dagens riksdag.

Nya politiska konfliktlinjer har dragits upp och polariseringen i samhället har ökat kraftigt. Vi har dragit slutsatsen att det nu behövs en kraft som står för frihetliga värderingar, men inser att frihet kräver nationell sammanhållning och en stat som kan leverera inom ramen för sina kärnuppgifter. Likaså att det behövs mer kunskapsbaserad, pragmatisk och långsiktigt hållbar politik, som företräds av människor med andra bakgrunder och erfarenheter än enbart partipolitik. Och inte minst: Sverige behöver en ny medborgarrörelse som ser bristerna i det demokratiska systemet och i förvaltningen av stat och kommun – som har ett maktkritiskt perspektiv och ser det som en av sina huvuduppgifter att granska makten.

Därför bildades Medborgerlig Samling (MED) och därför har vi tagit på oss det stora uppdraget att företräda denna rörelse.

Det är i dag ett år kvar till nästa val. MED upplever nu en stark medlemstillströmning och en ny våg av nybildade distrikt och lokalföreningar kommer i höst. Vi vill med denna appell kalla på dig som drar samma slutsatser som vi av den kris i det politiska ledarskapet och förvaltningen som Sverige har hamnat i. Som stor gräsrotsrörelse kan vi försätta berg och göra om den politiska spelplanen.

Förändringens MEDvind blåser. Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma. Det är i höst valet 2018 avgörs.

Ilan Sadé

Partiordförande, Medborgerlig Samling

 

Bo Hansson

Förste vice partiordförande, Medborgerlig Samling

 

Anna Danieli

Andre vice partiordförande, Medborgerlig Samling

 

8 reaktioner till “Förändringens MEDvind blåser

 1. Hej Med! Jag sympatiserar med mycket av er politik, och vill förstå och lära mig mer inför eventuell röstning på Med, och möjligen anslutning till Med. I artikeln ovan skriver ni ”… Sverigedemokraterna som vinner stöd på grund av de övriga partiernas låsningar och politiska trixande”. I denna text anar jag en ton av fördömmande av SDs politik – att SDs värdegrund är moraliskt klandervärd. Stämmer min känsla överens med andemeningen i ert budskap? Om så är fallet, skulle ni vilja utveckla vad exakt i SDs nuvarande fastslagna politik – och inte i hörsägen torgförda av PK-media – som ni reagerar mot. Trots att jag är invandrare, och torde kankse anses hata SD, har jag tröttnat på den förakt som SD och SDs politik per automatik utsätts för – medan delar av SDs politik återanvänds sedan av de övriga partierna. Tack på förhand för ert svar.

  Gilla

  1. @nysvensk

   SD står för sitt politiska program på samma sätt som vi i MED står för vårt. I artikeln tar MED inte ställning runt SD:s politik.

   Däremot menar MED att de övriga partiernas trixande med att hålla SD borta har lett till att SDs politik aldrig har fått prövas i praktiken. Hur skulle SD:s politik fungera och ge vilka effekter om SD fick chansen att utöva den? Genom att politiken inte ges chansen att prövas – och de övriga partiers politik samtidigt ger ett blekt och trött intryck – så höjs lätt förväntningarna på effekterna av SD:s politik till mycket höga nivåer.

   Därför menar MED att SD har vunnit stöd mer på grund av trixandet och mindre som följd av faktiskt politik.

   Gilla

 2. Bra och tilltalande skrivet. Det pågår ett paradigmskifte i det partipolitiska landskapet idag.

  Jag sympatiserar med er syn på lag och ordning, invandring, identitetspolitik. Men – jag är varken ekonomisk liberal eller borgerlig. Jag känner mig inte bekväm med dessa etiketter och de stöter tyvärr bort mig. Kanske är jag inte ensam i det?

  Ni har ett mycket bra namn i det breda och uppsamlamde Medborgerlig Samling. Jag hade önskat att ni haft samma inställning till ideologier, dvs. att ni inte bundit upp er i borgerlighet och liberalkonservatism, utan istället hade satsat på att vara en bred kyrka med plats för såväl högersossar som mittenmänniskor, ideologikritiska och borgerliga.

  Jag befarar att ni gjort det svårare för väljarna och därmed gjort er själva mindre valbara i o m ert klara ställningstagande för ekonomisk liberalism å ena sidan och konservativsm å den andra.

  Jag kan bara önska er lycka till. Nya partier behövs verkligen. Men än så länge kan jag tyvärr inte ge er mer än halvhjärtat stöd.

  Gillad av 1 person

  1. Frede,

   Tack för uppskattningen av MEDs politik!

   MED kan instämma i att dagens etiketter på ”höger-vänster”, ”röda och blåa” och ”borgerliga kontra socialistiska” partier är tämligen förlegade sätt att indela ett parti som MED i.

   Vi utmanar detta delvis genom att definiera oss som ”blå-gröna” d v s både vara borgerliga och miljövänliga. Eftersom MEDs politik ska vara långsiktigt hållbar – vår målbild baseras på hur vi vill att samhället ska se ut år 2030 – så MÅSTE miljöaspekter inkluderas i all sakpolitik. Inte enbart i en separat miljöpolitik.

   Men, trots etiketter är den långsiktiga sakpolitiken viktigast – vilka politiska åtgärder som på bästa sätt leder till det framtida samhälle vi vill kunna överlämna till nästa generation.

   Allt fler betraktar MED ur sakpolitisk synvinkel. MED attraherar medlemmar ur de flesta läger och består av personer med politisk bakgrund från inte enbart allianspartierna utan även S, MP och SD. Alla ska få chansen att göra rätt politik MED oss.

   Om och när du anser samma sak, är du välkommen MED!

   Gilla

 3. Hej.
  Först idag fick jag kännedom av ert parti via fb.
  Som utlandssvensk sedan många år , är det lite svårare att hålla sig informerad om nya partier.
  Min fråga gäller Israel. Jag läste er blogg om Stöd till Palestina. Hur ser ni på Israel ? Vad anser ni om FN politik gentemot Israel ? UNESCOs ?
  Tack.

  Gilla

  1. Hej!

   MED står av princip bakom Israel, som är den enda sanna demokratin i regionen och den enda stat som verkligen skyddar religiösa och etniska minoriteters rättigheter. Detta betyder dock inte att vi i allt förhåller oss okritiska till vad Israel företar sig som stat. Vi tar däremot ställning mot den väldigt onyanserade kritik som ofta riktas mot Israel här i Sverige, från till exempel Socialdemokraternas och Svenska kyrkans håll. Denna ”kritik”, vad gäller de aktuella politiska partierna, utföres oftare än inte i rent inrikespolitiskt strategiska syften. Med andra ord i syfte att locka väljare från grupper där det finns en benägenhet att ogilla Israel som stat, eller judarna som folkgrupp. Detta tycker vi givetvis är ett ovärdigt agerande. Israel ska bedömas utefter vad landet faktiskt gör, på ett sakligt och så neutralt sätt som är möjligt.

   Vi anser även att FN och dess olika organ, förhåller sig till Israel på ett likaledes oneutralt och onyanserat sätt. Israel bedöms inte efter samma mall som andra stater. Detta är inte acceptabelt i våra ögon.

   Mons Krabbe
   Utrikespolitisk talesperson, MED

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s