Invandringen minskade inte 2016 utan ökade

Den som följer media och politikers uttalanden kan lätt få uppfattningen att invandringen till Sverige har minskat efter de åtstramningar som gjordes 2015. Inget kunde vara mer fel. Invandringen är nu på sådana nivåer att den kommer att stå högt på dagordningen länge än.

nettofodslar
Figur 1. Källa: referens [1]
I Figur 1 visas nettoinvandringen tillsammans med antalet födslar. Nettoinvandringen är helt enkelt antal invandrare minus antal utvandrare, och för ett invandringsland som Sverige betyder det ungefär det antal som flyttar hit för att stanna från länder som svenskar sällan emigrerar till, i praktiken den asylrelaterade invandring som varit ett huvudtema för den politiska debatten några år nu. 2016 slog nettoinvandringen alla tiders rekord: kring 108 000.[1] Siffrorna för december är inte helt klara än, men grundat på data till och med november och hur det sett ut tidigare år kan man få siffror som rimligen ligger väldigt nära.

Ett sätt att få perspektiv på siffran 108 000 är att jämföra med antalet födslar som 2016 var 117 000. I ett normalt land förnyas befolkningen huvudsakligen genom födsel. Nya invånare socialiseras då in i sitt samhälle av föräldrar och andra som för över det system av normer och värderingar som är en förutsättning för att samhället fungerar.

Att några flyttar in från andra kulturer är inget konstigt utan tvärtom bra, men då får det inte vara nästan lika många som det föds. Den som tror att det kan fortsätta så här år efter år utan negativa konsekvenser har inte på fötterna. Den sociala ingenjörskonst som kan kompensera för de spänningar som uppstår finns inte. Exemplet Malmö förskräcker.

Enstaka år kan man naturligtvis klara sådant här, men detta ser ut att fortsätta ännu ganska länge. SCBs senaste prognos från 2016 säger att nettoinvandringen väntas stiga ytterligare 2017, till 124 000, och ytterligare mer 2018, till 133 000. Längre prognoser än så är förmodligen meningslösa, men 2019 väntas det sjunka till 106 000, varefter en långsam avmattning inträder, som understiger 50 000 först 2027.

Notera att prognosen gjordes efter åtstramningarna. Antalet asylansökningar minskade dramatiskt från 162 877 toppåret 2015 till 28 939 år 2016 (Migrationsverket), men trögheten i systemet gör att detta inte får genomslag förrän många år senare. Orsaken till det är långa väntetider, möjligheter att ansöka flera gånger och, inte minst, anhöriginvandring.

uppehallstillstand
Figur 2. Källa:  Migrationsverket

Figur 2 bekräftar bilden. 2016 slog antalet beviljade uppehållstidstånd alla tiders rekord och blev 150 535. En del är gäststudenter, tillfällig arbetskraft och liknande, men asylsökande tillsammans med den relaterade anknytningsinvandringen stod 2016 för drygt 100 000 av uppehållstillstånden.

Det är förståeligt att migranter ger sig av för att söka lycka och säkerhet i väst. Stora delar av länder som Syrien, Irak, Somalia och Afghanistan, har sjunkit ned i laglöshet. Det saknas framtidsutsikter. Även om man kan finna fredliga platser kan man inte veta hur länge det varar. Man måste ha ett hjärta av sten för att inte förstå varför de som reser därifrån gör det.

Men just därför är det viktigt att inse att den invandring vi har idag inte är hållbar. Det finns ingen ”humanism” i att halsstarrigt hålla fast vid en långsiktigt ohållbar politik. Svenskarna kommer inte att låta sina politiker gå så långt, men det samhälle detta pekar mot vill ingen, vare sig svensk- eller utlandsfödd, leva i.

Ovanstående siffror och utveckling är något som politikerna i landet måste förhålla sig till. Medborgerlig Samling föreslog i augusti 2016 (då under vårt förra namn Borgerlig Framtid)att endast ett förutbestämt antal asylansökningar per år skall tas emot och endast ett förutbestämt antal uppehållstillstånd per år skall beviljas. Det skulle, till skillnad från dagens system, möjliggöra en rimlig samhällsplanering och ett ansvarsfullt förvaltande av Sverige. I motsats till vad många övriga politiker och andra påstår är en sådan omläggning av asylpolitiken juridiskt möjlig. Österrike har redan infört en övre gräns för antalet asylansökningar per år och enligt jurister vid Europeiska unionens råd är detta lagligt att göra

När omläggningen är genomförd behöver antalet mottagna asylansökningar och beviljande uppehållstillstånd under överskådlig framtid hållas mycket lågt. Detta för att Sverige skall kunna påbörja det mödosamma men kritiskt viktiga arbetet att få landet på rätt spår igen.

oskar-hagberg-3x4

Oskar Hagberg

Partistyrelseledamot Medborgerlig Samling

 

morenius

Fredric Morenius

Migrationspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling

 

_________________________________________

[1] Källorna till grafen är flera. Från ”The Human Mortality Database” kan man få långa historiska serier av invånarantal, födda och döda, för Sveriges del från och med 1750. Ett alternativt sätt att beräkna nettoinvandring är att använda befolkningsökningen och sedan dra av födelseöverskottet (födda minus döda). Denna metod har använts fram till och med 1874 års data, då invandring började rapporteras, och nettoinvandring kan beräknas direkt fram till 2015 (SCB). Eftersom data bara finns tillgängliga till och med november 2016 (SCB), är inte 2016 års siffra helt klar. Lösningen blir att uppskatta befolkningen 31 december 2016 genom att dra en linje från siffran 9 981 799, som är för 30 november 2016, till den 20 januari 2017 då det rapporterades i tidningarna att befolkningen var exakt tio miljoner. Då detta vis uppskattar man siffran för 31 december till 9 992 862. För antal födda och döda används 2015 års decembersiffror. Med samma metod som för data till och med 1874 kan man uppskatta 2016 års nettoinvandring till 107 949.

26 reaktioner till “Invandringen minskade inte 2016 utan ökade

 1. 2017 lär bli betydlig värre än 2016.

  Migrationsverkets prognos från oktober förra året pratade om cirka 90 tusen anhöriga för 2017. Men sen dess har lättnader införts, t.ex vad gäller afghaners möjligheter att stanna.

  Enligt Marit Wagner pratar man nu internt på MigVerket om 150 tusen anhöriga i år. Detta är ungefär dubbelt mot förra året och innebär att vi lätt kan hamna på över 200 tusen uppehållstillstånd.

  Samtidigt ökar utflyttningen och har nu för första gången kommit över nivåerna under den stora USA utvandringen, i absoluta tal . Min gissning är att denna utveckling kommer att fortsätta i takt med att allt fler svenskar får det allt svårare att undvika mångkulturen. Dagens utflyttning på cirka 55 tusen om året kan mycket väl gå upp mot 100 tusen ganska snart. Väldigt stora grupper förefaller överväga att lämna landet.

  Det som sker är ett regelrätt befolkningutbyte och det går väldigt fort. Att stoppa eller minska antalet asylanter efter 2018 är nu i princip meningslöst. Den demografiska skadan är redan gjord och svenskarna kommer mycket snabbt att bli en minoritet enbart baserat på åldersstrukturen och skillnaden i nativitet. I den yngre halvan av befolkningen, där helsvenskarna nu är cirka 60%, kan detta lätt inträffa redan inom några få år.

  Om man vill undvika detta, krävs det åtgärder för storskaliga repatrieringar ganska omedelbart. Har MED några tankar eller förslag kring detta?

  Gillad av 1 person

 2. Tack för ett klart svar!

  Min uppfattning är att man borde erbjuda väldigt höga återvandringsbidrag, t.ex en halv miljon per person. Man kan debattera vilka man ska erbjuda detta och även om det bör kompletteras med sanktioner om man inte accepterar. Men ni har ju redan tagit ställning, så det finns ingen anledning att gå vidare i frågan här. Dock debatteras den väldigt friskt på många andra håll.

  Gilla

  1. De saker som MED officiellt har tagit ställning till speglas i partiprogrammet, och förändringarna klubbas på partistämmorna. Det som är mer centralt är nog dels MEDs fokus på liberala rättsprinciper, dvs ett starkt rättssystem med integritet, där de lagar vi har följs, och där alla är lika inför lagen, och dels övertygelsen att samhällets kärnfunktioner måste värnas.

   Personligen tror jag på ett generöst repatrieringsprogram, och allmänt på att flyktingpolitiken skall utgå ifrån att de flesta bör återvända till sina hemländer när det är tryggt att göra så. Jag tror också att vi kan bli mycket tydligare när det gäller att beskriva och försvara de principer som vårt samhälle bygger på: grundläggande principer som yttrande-, åsikts- och religionsfrihet, men även sådant som att män och kvinnor inte hålls åtskilda i vårt samhälle, utan ges lika möjligheter och skyldigheter. Notera, inte luddiga idéer om ‘svenskhet’, utan de ‘bärande väggarna’ i vårt samhälle – de saker vi inte borde vara beredda att kompromissa om.

   Om vi mer modigt och konsekvent börjar försvara dessa principer, och inte kompromissar med dem av missriktad välvilja, kan det möjligen även tjäna till att både stödja de grupper som vill leva så, och signalera till de som inte vill att repatriering kanske är det bättre alternativet.

   Tvångsrepatriering är mycket svårt att förlika med såväl svenskt som internationellt rättsmedvetande. Dock har vi nog ett ansvar att både pressa internationella institutioner att hjälpa till att ta fram hållbara lösningar, samt att noga utreda var gränserna går. Det är f.ö. som jag ser det fullt i linje med ovanstående – att vi identifierar och tydligt beskriver vilka saker vi inte är villiga att kompromissa om, och varför. Det tydliggör också vilket handlingsutrymme vi har framöver.

   Gilla

  2. @Ulf Wiger,

   ”Tvångsrepatriering är mycket svårt att förlika med såväl svenskt som internationellt rättsmedvetande. ”

   Allmänt gäller att man skiljer mellan repatriering, som är frivillig, och deportering, som sker med tvång.

   ”Tvångsrepatriering” är därför en ytterst märklig term.

   Sen är det självklart så att även vid repatrieringar kan morot (dvs. återvändarbidrag) förenas med piska (t.ex minskade bidrag). Men grunden är alltid frivillighet, annars är den korrekta termen deportering.

   Gillad av 1 person

  3. @ Ulf Wiger,

   Jag kan tillägga att vad gäller deporteringar, så är det inte det minsta svårt att utföra dessa helt laglig, om man så vill. Många länder har väldigt omfattande deporteringssystem.

   I fallet Sverige, finns det absolut inget juridiskt som hindrar oss från att t.ex deportera alla som har fått asyl på falska grunder, vilket är de flesta. Även att återkalla medborgarskap går i stort bra.

   Av flera skäl ser just jag hellre ett system baserat på återvändarbidrag. Men att komma med ”internationell rätt” som ursäkt för att deporteringar inte kan genomföras, är exakt samma trams som när man länge påstod att vi var tvungna att ta emot alla asylanter pga. internationella konventioner. Det var bara en fräck lögn, vilket även Moderaterna nu erkänner öppet.

   Gillad av 1 person

  4. @Utlandssvensk,

   Allmänt gäller att man skiljer mellan repatriering, som är frivillig, och deportering, som sker med tvång.

   Det har du alldeles rätt i.

   Men att komma med ”internationell rätt” som ursäkt för att deporteringar inte kan genomföras, är exakt samma trams som när man länge påstod att vi var tvungna att ta emot alla asylanter pga. internationella konventioner. Det var bara en fräck lögn, vilket även Moderaterna nu erkänner öppet.

   Jag hade lite bråttom när jag skrev. Det jag syftade på var deportering av stora grupper utan individuell prövning. Jag skrev heller inte att ”det inte går att genomföra”, utan att vi behöver noggrant utreda vad som går och inte går, helst i samarbete med internationella organ.

   Jag håller med om att hänvisningar till vad som inte skulle gå att göra med hänsyn till internationell rätt, EU m.m. oftast är trams. Dock finns gränser för vad som går att göra med omvärldens goda minne, och denna gräns tycks dessutom vara rätt tänjbar.

   I fallet Sverige, finns det absolut inget juridiskt som hindrar oss från att t.ex deportera alla som har fått asyl på falska grunder, vilket är de flesta.

   Utlänningslagen, 7 Kap, 1 $, ger såvitt jag kan se utrymme för detta inom de första fyra åren. Efter det krävs synnerliga skäl, och i Betänkande 1997/98:SfU7 tydliggörs att det just inom fyra år skall vara möjligt att återkalla baserat på oriktiga uppgifter. Fortfarande krävs individuell prövning.

   Gillad av 1 person

 3. Din lojalitet är alltså till systemet, inte till svenskarna. Varför skall då någon svensk känna lojalitet till dig? Och tror du verkligen att systemet ser dig som någonting annat än en fluga på vindrutan?

  Gilla

  1. Hahaha, kasta ut? Det skulle vi inte klara ens om vi ville! Du är rolig du.
   Vad jag pratar om är lojalitet. I ett mångkulturellt samhälle sluter man sig samman med de sina. Mot de andra. Som på en fängelsegård. Och så fortsätter man att existera i en makt och terrorbalans. Som i ett fängelse. Vet du inte det så vet du ingenting om den mänskliga naturen.
   Så frågan är, har du lojalitet till oss svenskar? Har du inte det finns det ingen anledning för någon svensk att ha lojalitet till dig.

   Gilla

 4. @ Medbloggen,

  ”Det vi behöver nu är nyktra lösningar på den situation vi hamnat i, inte fantasier som aldrig kommer att fungera.”

  Dessvärre är den enda fantasin här att du tydligen tror att det på något sätt är möjligt för Sverige att fortsätta att existera som fungerande västland utan omfattande repatrieringar. Detta är inget annat än ren verklighetsflykt.

  Men ni gör som ni vill och jag respekterar ert klara besked i denna fråga.

  Gillad av 1 person

 5. Hej.

  Med tanke på rapporteringen från bland annat Frontex om hur köp av handlingar går till, samt bland annat Wagers rapportering om hur någon sorts identifiering eller kontroll av ‘papperslösa’ inte existerar blir nedanstående smått parodiskt:

  ”Och att tvinga dem som en gång lagligt fått tillåtelse att stanna är inte aktuellt. ”

  Nehej, det må vara sant – men hur många är det som egentligen inte borde fått lov att komma in, och än mindre stanna alls?

  Tänker MED sriva på för att samtliga som kan påvisas ha ljugit om sitt ursprung, eller förverkar sin asylrätt via brott, skall deporteras? Tänker MED driva på för indragning av medborgarskap för brottslingar? Tänker MED låta antydningar om problem i hemlandet tjäna som skäl för att kriminella, vilket även gäller de som ljugit om att ha flyktingskäl (exempelvis alla de som redan har uppehållstillstånd i annat EU-land, eller som åker på semester i det land de påstår sig ha flytt ifrån) skall kunna hålla sig fast i Sverige? Tänker MED driva på för att identiteter skall kontrolleras och släktskap fastställas via blodprov, som ett exempel?

  Om inte, vad är det då som skiljer er i invandringsfrågan från Liberalerna eller Miljöpartiet?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

 6. Kanske är detta ett sidospår, men vad är ”verkningsfulla arbetsmarknadsåtgärder”? Jag tror inte jag kan slå er på fingrarna vad gäller statistik, och de flesta har nog sett några av Sanandajis föredrag: Vi har sett grafen över ”sysselsättningsgrad” för olika kohorter invandrare efter tid i landet. För samtliga anlända mellan 1997 och 2016 ser grafen nästan identisk ut, det är den där som når 50% efter 7-8 år och planar ut vid 65% efter 15 år. (Inte självförsörjning, altså, utan en timmas ”sysselsättning” per vecka.)

  Detta innebär att _inga_ förändringar och experiment med arbetsmarknadsåtgärder som vidtagits de senaste 20 åren har haft någon effekt!

  Henrekson talade med Ledarsidorna, 25 September, 2016, och sade att kurser, arbetsförmedling och ”handläggning” nog inte fungerar i framtiden. I stället får man låta invandrare skapa Chinatown och liknande, där de kan jobba hos familj, släktingar och bekanta till de kommer in i samhället på andra sätt. Där koncentrerar samhället sig på att uprätthålla lag och ordning.

  Och så kan man lägga ned arbetsförmedlingen, också.

  Gillad av 1 person

  1. @ Kristian,

   ”I stället får man låta invandrare skapa Chinatown och liknande, ”

   Det är exakt vad C har argumenterat för länge. De presenterade dessa tankar väldigt utförligt i två stora rapporter, inför valen 2006 och 2010.

   Nu är min uppfattning att detta är vägen till Armageddon och att det inte finns på kartan att man ens kan upprätthålla ordningen i MENA towns med något som kan kallas västerländska metoder. Att det skulle genereras någon meningsfull sysselsättning som ger västerländska löner är i princip uteslutet.

   För övrigt var M inne på att man borde sätta upp lågskattezoner i invandrarområden inför valet 2010. Det kommer nog att ske av sig själv, om dessa områden tillåts att växa. Troligen har det redan till viss del redan ägt rum.

   Gilla

   1. Lönerna blir nog inte höga, och skatteintäkterna obefintliga.
    Men …
    * man kan spara in en massa onödig administration.
    * man ger tydliga signaler om att folk nu får klara sig själva i större utsträckning.
    * man kan sluta ge specialbidrag för de som deltar (och deltar, och deltar) i vissa kurser.

    Jag vill minnas att 40 miljarder, halva AFs budget, är lönesubsidier. Polisen får högst 15.

    De som bor i de här områdena finns redan i landet. Jag tror ärligt talat inte situationen blir sämre av att de inte får gå ”Starta eget” och knypplingskurser.

    Nej, du har rätt, det är inte någon ”lösning” i stil med storskaligt återvändande (och vi kan gott erbjuda en halv miljon per person), men som ett steg på vägen mot en mindre stat. Tyvärr är nog samtliga riksdagspartier motståndare mot det sistnämnda.

    Gilla

   2. @Richard
    Ragnarök är bättre än detta organiserade undanträngande av oss svenskar här i vårt eget land.

    Gilla

   3. @ Kristian,

    Att sätta upp väl avgränsade områden som, mer eller mindre, får klara sig själv är ungefär samma sak som att bygga flyktingläger. Detta är helt klart en mycket bättre och billigare lösning än vad vi har nu.

    Men att vi ska kunna hålla ordning i dessa områden är uteslutet, om vi inte är villiga att tillämpa helt andra metoder än vad vi gör nu. I praktiken lär lösningen vara samma som redan genomförs överallt i västvärlden, dvs, man ger upp inne i MENA områdena och fokuserar på att hindra problemen från att läcka ut i övriga landet.

    Fast det stora problemet är på sikt demografin. MENA länder tenderar att dubbla befolkningen på cirka 20 till 30 år. BNP per capita brukar inte komma över några tusen dollar, om det inte finns olja.

    Så det som kommer att ske är att dessa områden måste försörjas av övriga Sverige, samtidigt som befolkningen där växer explosionsartat.

    Likväl är det fortfarande bättre för svenskarna än det vi har nu, men det kommer inte att vara hållbart någon längre tid.

    Gillad av 1 person

   4. MartinA,

    ”Varför kommer vi att försörja befolkningarna där?”

    Vi försörjer dem nu och som det ser ut pekar allt på att vi kommer att fortsätta med detta, så länge något som liknar dagens system finns kvar.

    Men visst, det kan även hända något annat, men det verkar inte troligt på kort sikt.

    Gilla

   5. @utlandssvensk
    Det här är pudelns kärna dock. Pengarna.
    Och jag är inte säker på att det fortsätter särskilt länge till. Redan nu slår svensk utvandring rekord, det politiska vansinnet kryper längre och längre ner i organisationerna, svenskarna slår rekord i utvandring, poliserna säger upp sig, fler och fler tar öppet avstånd från samhällsmodellen, de produktiva medborgarna får mindre och mindre tillbaka, staten lånar för att få det att gå ihop, etcetera. Det här systemet överlever inte nästa lågkonjunktur.

    Gilla

   6. @MartinA,

    ” Det här systemet överlever inte nästa lågkonjunktur.”

    Instämmer!

    Sen kan man spekulera om vad som händer sen….

    För övrigt finner jag dina tankar och resonemang uppfriskande. Jag håller inte med om allt, men gillar att du tänker utanför lådan (outside the box).

    Gilla

 7. @ Kristian,

  För att få en uppfattning om den sannolika utvecklingen om man skapar MENA towns eller läger, kan det vara produktivt att titta på Gazaremsan. Befolkningen där var 1970 cirka 340 tusen, vilket nästan exakt motsvarar antalet asylanter till Sverige under reinfeldtpuckeln (2012-2015). Sen tyder allt på att det kommer att komma ungefär lika många anhöriga inom några få år.

  Så vid tiden för valet 2018 lär vi sitta med ungefär 2 Gaza anno 1970, som alla har kommit relativt nyligen.

  Sen kan vi notera att dagens befolkning i Gaza är 2 miljoner. Vidare bör vi betänka att vi även tog in en hel del MENA folk innan 2012, även om det inte alls var samma hysteriska takt.

  Så det är bara att räkna! Man ser ganska snart att det kommer att bli totalt ohållbart inom kort, troligen inom max 10 år.

  Slutligen kan jag nämna att Gaza inte är något extremfall. Demografin ser ungefär likadan ut i alla MENA länder.

  Gilla

 8. Repatriering är av begripliga skäl svårt och konfliktfyllt.

  Däremot undrar jag om MED har idéer kring återkallande av medborgarskap som givits på falska grunder. Jag tycker det är läge att gå igenom de senaste 10 årens asylansökningar eftersom antagligen ett mycket stort antal givits på falska grunder, bland annat ensamkommande som ljugit om sin ålder men också många som semestrat eller på annat sätt mer eller mindre långvarigt vistats i sitt påstådda flyktland under uppbärande av svenska bidrag.

  Gilla

  1. @ Ingvar I,

   ”Jag tycker det är läge att gå igenom de senaste 10 årens asylansökningar eftersom antagligen ett mycket stort antal givits på falska grunder,”

   Med mycket hög sannolikhet har en klar majoritet av alla asylansökningar varit falska de senaste 30 åren. Detta följer av att 80-90% av alla asylanter har slängt sina ID handlingar innan de sökte asyl. Enda skälet att göra detta är rimligen att man vill ljuga. I många fall har de ljugit om vilket land de kommer från, för att öka sannolikheten för asyl. Detta är väldigt väldokumenterat sen länge.

   Det är inga konstigheter och övriga västländer har öppet debatterat detta och i de flesta fall satt stopp för missbruket för länge sen. Sverige har avvikit och därmed varit en magnet för alla som, av någon anledning, ville ha en ny identitet.

   Gilla

 9. @ Ulf Wiger,

  ”Dock finns gränser för vad som går att göra med omvärldens goda minne, och denna gräns tycks dessutom vara rätt tänjbar.”

  Jo, visst är det så. Men många västländer tillämpar redan vad som med svensk måttstock mätt är rent drakoniska metoder. Att deportera folk som på något sätt har ljugit för att komma in i landet är helt accepterat.

  Sen är det korrekt att det i intern svensk rätt finns hinder just nu. Men det är bara att ändra lagarna.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s