Moderaterna inte att lita på angående vapenlagar

Anna Maria Corazza Bildt, EU-parlamentariker för Moderaterna, går i replik på SvD Debatt mot Moderaternas ungdomsförbund, MUF, i frågan om EU:s förslag till nytt vapendirektiv. Hon anser att det vore oansvarigt att rösta nej till det och att om detta förslag röstas ner kommer det ändå dyka upp nya förslag som är minst lika restriktiva. Medborgerlig Samling har tvärtom tagit ställning mot förslaget till vapendirektiv.

I sin replik hävdar Corazza Bildt att det nu föreliggande förslaget är en väsentlig förbättring för jägare och sportskyttar i jämförelse med det som tidigare diskuterats. Detta är knappast sant. Det första utkastet till hårdare vapenlagstiftning kom enligt EU-kommissionen till som en reaktion på bland annat terrordåden i Paris.

vapendir-1

Som synes finns ett huvudsyfte, som är att man ska förhindra kriminella att få tillgång till vapen. Det är en god intention. Dock blev förslaget något helt annat, vilket framgår med all tydlighet i det uppdaterade förslaget, där Corazza Bildt har varit väldigt aktiv i kompromissarbetet. Detta skriver EU kommissionen i saken efter kompromissen:

vapendir-2

Här har fokus skiftat helt plötsligt från att förhindra kriminella och terrorister att få tag på vapen till att göra det svårare för legalt vapeninnehav. Och legala vapeninnehavare är både kända av myndigheterna och i många länder också extra övervakade och uppföljda som laglydiga medborgare.

Oroande för svenska legala vapeninnehavare är att Corazza Bildt framför att en anledning att rösta för förslaget är att kompromissen sätter en miniminivå och att medlemsstaterna sedan har rätt att ha ännu hårdare lagstiftning än EU:s gällande legala vapen. Det kan mycket väl komma att bli fallet i Sverige om vi ser på tidigare ambitioner från politiskt håll.

Det ursprungliga förslaget till mycket hårdare vapenlagstiftning kom redan på EU nivå 2013 med kommissionär Cecilia Malmströms (L) förslag. Då fanns inget stöd i EU för en hårdare lagstiftning, så detta skrinlades. Ändå plockades det upp i Sverige av allianskollegan och justitieministern Beatrice Ask (M), som gav utredare Doris Högne Rydheim utredningsdirektiv för SOU 2013:7, som är mycket snarlika den dåliga kompromiss som EU nu har producerat. Bland annat kraftfulla begränsningar för legalt vapenägande för sportskytte och jakt. Förslagen röstades som tur var ned, men detta visar att Moderaterna inte är att lita på gällande legala vapen.

En annan moderat EU-parlamentariker, Christoffer Fjellner, hade också mycket hög svansföring i början av arbetet med vapenlagstiftningen, där han hävdade att han arbetade mycket hårt för att inte svenska sportskyttar och jägare skulle drabbas. Nu har han också sällat sig till skaran som ska rösta för det dåliga förslaget, med hänvisning till att han annars inte skulle vara trovärdig som parlamentariker. Efter den 28 april 2016 till idag så har Christoffer ändrat sig diametralt och bevisat att han saknar integritet att rösta mot ett overksamt och dåligt förslag.

Den forskning som finns på området, bland annat genomförd av doktor Erik Lakomaa visar att lagliga vapen inte är ett problem i samhället och att det lagliga vapeninnehavet inte påverkar allmän säkerhet negativt.

Dagens regering har med sina direktiv till tjänstemän, som aktivt bidragit till arbetet med EU:s dåliga förslag, ett direkt ansvar för att det föreslagna vapendirektivet har ändrat målsättning mellan 18 november 2015 och 20 december 2016. Dessutom har inrikesminister Anders Ygeman gång på gång påtalat att direktivet inte skulle drabba jägare och sportskyttar, vilket har visat sig vara osant.

Alliansen med sina företrädare, framförallt inom Moderaterna och Liberalerna har visat att de också förordar att man ska anta förslaget till nytt vapendirektiv, trots att det är uppenbart att den förhandlade kompromissen är dålig för jägare och sportskyttar.

Svenska sportskyttar och jägare kan med dagens regering och med en alliansregering bara garanteras en sak. Nämligen att om man röstar på dessa partier, så garanterar man att Sverige kommer att ha EU:s hårdaste tolkning av vapendirektivet och maximal restriktivitet för vapeninnehav för sportskytte och jakt.

Medborgerlig Samling anser att dagens Svenska vapenlagstiftning fungerar väl för att förhindra att legala vapen når den illegala marknaden. Det enda rätta för EU-parlamentet är att inte godkänna kompromissförslaget, då det är skadligt och det inte finns någon forskning som stöder nyttan med det nya vapendirektivet.

Skyttekompetensen bland befolkningen har en positiv effekt på Sveriges försvarsförmåga. Medborgerlig Samling anser att vissa delar av svensk vapenlagstiftning kunde bli mer liberal, utan att för den skull öka risken med legalt vapenägande i samhället.

kai-ramo-3x4

Kai Rämö

Försvarspolitisk talesperson Medborgerlig Samling

3 reaktioner till “Moderaterna inte att lita på angående vapenlagar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s