Vid ett besök på den israeliska ambassaden i Stockholm hade Medborgerlig Samling denna vecka ett givande utbyte om grundläggande demokratiska värderingar och förutsättningarna för fred i en region, som länge dominerats av stora spänningar.

Partiet hade skickat tre representanter från styrelsen och blev mycket väl mottagna av ambassadör Isaac Bachman. Han välkomnade en ny kraft i svensk politik med vår ideologiska inriktning, då man anser att övriga etablerade partier har en mindre konstruktiv för att inte säga obegriplig hållning till konflikten i Mellanöstern. Man efterlyser en större förståelse för Israels utsatta situation och de många gånger oförsonliga krafter man tvingas försvara sig och sina medborgare mot. Det palestinska ledarskapet och särskilt Hamas tar inte nog avstånd från terror – de senare förespråkar rent av fysisk utplåning av Israel som statsbildning, vilket gör fredsförhandlingar i det närmaste utsiktslösa.

Trots de svårigheter landet tvingas agera under talar svenska politiker ytterst sällan om dessa. Man föredrar i stället, som utrikesminister Wallström, att i oproportionerlig grad slå ned på ev. tveksamheter i israelisk våldsanvändning mot dessa reella hot eller som Moderatledaren Kinberg Batra, som enligt Bachman fastnat på den enda frågan om återdragandet av de s.k. bosättningarna på Västbanken, som om detta skulle kunna lösa alla övriga problem.

Allra mest oroar sig Israel för Irans inflytande och troliga utveckling av kärnvapenprogram, där man befarar en kommande katastrof. I Syrien vill man heller inte se en utgång med ökad iransk inblandning och har länge krävt att Assad ska avgå. Israel har dock ingen avsikt att själv intervenera i inbördeskriget, annat än att man ger humanitär hjälp på inofficiella vägar, till människor i behov av bl.a. sjukvård.

Missnöjet med den svenska regeringens utrikespolitik delar Medborgerlig Samling i hög grad med Israel.

– Sveriges diplomatiska relationer med Israel har aldrig varit sämre, vilket är en följd av den svenska regeringens politik. Men det finns också anledning att kritisera de tidigare alliansregeringarna, för att inte tala om allianspartierna i ”opposition”, vilka är passiva inför regeringens destruktiva utrikespolitik, säger Ilan Sadé, partiordförande.

Det finns ett övergripande intresse att alltid vara lojal mot andra demokratier och aldrig stödja icke-demokratiska regimer eller rörelser. Kravlöst bistånd till korrupta ledare är heller inte vägen att gå för att åstadkomma långsiktig gynnsamma förhållanden. Medborgerlig Samling anser inte att man kan vika från demokratikriterier när man bygger sina viktigaste internationella allianser. Tills palestinska myndigheter i alla delar visar rätt vilja att såväl i teorin som i praktiken erkänna Israels rätt att existera, att bygga upp en egen demokratisk och sekulär rättsstat, med konsekvent avståndstagande från all terror vill partiet stoppa alla bidrag från Sverige och EU. Ett palestinskt styre som inte står upp för fredliga och demokratiska principer förtjänar inte stöd på det sätt som hittills förekommit.

– För Medborgerlig Samling är de värdebaserade banden till Israel starka, vilket kommer att göra avtryck i de svensk-israeliska relationerna när vi är ett riksdagsparti med inflytande över utrikespolitiken, säger Ilan Sadé.

Bachman poängterade att Israel är ett långt ifrån perfekt samhälle, men den antisemitism som genomsyrar omkringliggande länder gör det mycket svårt att hantera situationen och åstadkomma mer tillitsfulla relationer i området. Han beklagade att den svenska regeringen inte vill bidra med en mer balanserad syn. Samtidigt hyste han visst hopp om att den nya amerikanska administrationen möjligen skulle kunna komma in med nya, okonventionella idéer och lösningar, som tidigare inte prövats.

staffan-gunnarsson

Staffan Gunnarson,

Partistyrelseledamot Medborgerlig Samling

 

________________________________________________________________

Bildtext: Medborgerlig Samling besökte under måndagen den israeliska ambassaden. Här representerade av Staffan Gunnarson, Ilan Sadé (bägge till vänster) och Mons Krabbe (längst till höger) . Ambassadör Isaac Bachman näst längst till höger.

 

 

7 reaktioner till “Demokratiperspektiv saknas i svensk Mellanösternpolitik

  1. Det anses allmänt att ”min fiendes fiende är min vän”. Det ligger säkert i den mänskliga naturen att man har svårt att kritisera två motsatta företeelser samtidigt. Och det gäller särskilt i utrikespolitiken. Upprörs man över våldet i de palestinska områdena, både mot den egna befolkningen och mot grannlandet, så ligger det nära till hands att tona ned det som är problematiskt i Israels politik. Och om man i stället är kritisk mot Israels bosättningspolitik på ockuperade områden finns en tendens att glömma Hamas illdåd. Det blir lätt ett uttryck för George W Bushs deklaration ”Either you are with us, or you are with the terrorists”.

    Men frågan är, varför måste Sverige över huvud taget ta ställning till om vi ”är med eller mot” stater långt borta, generellt, när det inte är aktuellt att ingå någon formell allians? Borde vi inte i stället fokusera på handlingar, åtgärder, vad regimer gör i stället för att låsa oss i en ”X-landsvänlig” eller ”Y-landskritisk” hållning?

    Gilla

  2. Utmärkt att ni har en dialog med Israels ambassadör. Sveriges utrikesminister har på ett okunnigt och ensidigt sätt tagit ställning för palestinierna och därmed också Hamas. Båda parter är offer i denna konflikt och har lidit stora tragiska förluster. Det vore bättre om politiker och opinionsbildare bidrog med förståelse av bådas narrativ, som så tydligt och sedan väldigt länge är sammanvävt. Målet måste ju vara en konfliktlösning på något sätt, inte understödjande av en part.

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s