En tabubelagd utgift

DEBATT. Sverige har en tradition av att aktivt se till att inte leva över sina tillgångar. Den svenska offentliga sektorns skuldsättning i förhållande till BNP, som är ett vedertaget sätt att jämföra olika  länders skuldsättningsgrad, ligger på hovsamma 40 procent. Som jämförelse kan nämnas att EU-genomsnittet ligger på drygt 80 procent, medan skuldsättningen hos andra finansiellt … Fortsätt läsa En tabubelagd utgift

Rödgröna dimridåer över landsbygden

"Den svenska produktionen av ekologiska livsmedel ska öka och därför satsar regeringen 25 miljoner kronor under 2018 på att stötta omställningen till ekologiskt jordbruk." Så motiveras Regeringens mål att öka den ekologiskt producerade arealen i Sverige till 30% samt att 60% av den offentliga livsmedelskonsumtionen 2030 ska utgöras av ekologiska produkter. Vänsterpartiet ingår i den … Fortsätt läsa Rödgröna dimridåer över landsbygden

Medborgerlig Samlings miljöpolitik

I dagarna har Medborgerlig Samlings miljöprogram antagits. Det innehåller en mängd konkreta förslag som speglar partiets syn på miljö- och hållbarhetspolitik, vilken utgör en kontrast mot nuvarande partiers miljöpopulism. Sveriges samlade miljöarbete idag är en blandad kompott. Exempelvis ska vi vara stolta över de system för återvinning som byggts ut och den reglering vi har … Fortsätt läsa Medborgerlig Samlings miljöpolitik

Taxi var god dröj

YTTRANDE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över lagrådsremissen En ny kategori av taxitrafik Få avregleringar har varit så impopulära som den som öppnade för konkurrens på taximarknaden. Före reformen fanns regler för hur många bolag och bilar det skulle finnas på varje ort, och prissättningen var också reglerad. Den 1 juli 1990 trädde en ny yrkestrafiklagstiftning i … Fortsätt läsa Taxi var god dröj

Sekulärfobi – ett allvarligt integrationsproblem

DEBATT. När jag var barn i Irak fick vi lära oss i skolan att det var vi som skapade civilisationen. Att västvärlden hatar oss för att de är avundsjuka på vår historia. Det är därför Gud inte valde några profeter från väst. ”De tror inte på någon gudom eller på Allah därför att de är … Fortsätt läsa Sekulärfobi – ett allvarligt integrationsproblem