Sverige ska både regeras och styras

När Israel, Libanon, Palestina, Saudi kan tala med varandra, då borde väl möjligen ansvariga politiska företrädare i det lilla landet långt däruppe på vägen mot nordpolen, där det mesta är hyfsat fredligt och tillrättalagt och ordningsamt, kunna tala med varandra? Då menar vi tala med alla. De sakpolitiska och personliga konfliktytorna mellan våra partier och … Fortsätt läsa Sverige ska både regeras och styras

Rösträtten bör inte vara till för alla

DEBATT. I Sverige infördes rösträtt till riksdagen 1866. Den var då begränsad till män med en viss inkomst eller förmögenhet och rösträtten till första kammaren var graderad efter inkomst. 1909 fick män allmän och lika rösträtt och detta tillkom även kvinnor efter riksdagens beslut 1919. Rösträttsåldern sattes till 23 år och som villkor gällde fullgjord … Fortsätt läsa Rösträtten bör inte vara till för alla

Säkerhetsskydd

Få som följer nyhetsflödet missade skandalen på Transportstyrelsen förra sommaren. Myndighetens generaldirektör släppte en mycket stor mängd känslig information i händerna på ett privat företag som i efterhand har visat sig ha kopplingar till serbiska officerare och sannolikt även till rysk underrättelsetjänst. Informationen röjde bland annat uppgifter om poliser och militär personal i hemlig tjänst … Fortsätt läsa Säkerhetsskydd

När tillträder Löfven?

Det är mycket förvånande att det inte finns någon i Alliansen, varken bland partistrateger eller bland partiledarna, som inser att Socialdemokraterna styr åsiktsbildningen om Sverigedemokraterna. Skulle Sverigedemokraterna tas med i en regeringsbildning är Socialdemokraterna inflytande över svensk politik över, förmodligen för tid och evighet. Taktiken från Socialdemokraterna är att förmå alla partier att förfasa sig … Fortsätt läsa När tillträder Löfven?

Ologisk S-regering med högerdominerad väljarkår

En borgerlig eller högerinriktad regering är i nuvarande parlamentariska läge den enda logiska slutsatsen. Tendensen efter de senaste valen är klar och allt starkare. 2014 avgick ändå Alliansen efter en förhastad slutsats, pga. att den var mindre än de rödgröna. Nu är de i och för sig fortfarande mindre och önskar inte heller idag tala … Fortsätt läsa Ologisk S-regering med högerdominerad väljarkår