Taxi var god dröj

YTTRANDE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över lagrådsremissen En ny kategori av taxitrafik Få avregleringar har varit så impopulära som den som öppnade för konkurrens på taximarknaden. Före reformen fanns regler för hur många bolag och bilar det skulle finnas på varje ort, och prissättningen var också reglerad. Den 1 juli 1990 trädde en ny yrkestrafiklagstiftning i … Fortsätt läsa Taxi var god dröj

Sekulärfobi – ett allvarligt integrationsproblem

DEBATT. När jag var barn i Irak fick vi lära oss i skolan att det var vi som skapade civilisationen. Att västvärlden hatar oss för att de är avundsjuka på vår historia. Det är därför Gud inte valde några profeter från väst. ”De tror inte på någon gudom eller på Allah därför att de är … Fortsätt läsa Sekulärfobi – ett allvarligt integrationsproblem

Partistödet ger kompetens- och demokratiunderskott

De Moderata seniorerna Margareta Olgart Holmberg och Peter Salomon skriver på SvD Debatt 13 mars om allvarliga brister i deras parti. Framförallt handlar det om kotterier bland företrädarna och deras avsaknad av erfarenheter från världen utanför politiken. Hur ska de då kunna representera väljarna och fatta kloka beslut? Frågan är berättigad, men slutsatserna som debattörerna … Fortsätt läsa Partistödet ger kompetens- och demokratiunderskott

Segregationsmyndighet kan inte bota ohållbar invandringspolitik

Sent omsider har regeringen tagit ordet ”segregation” i sin mun. Inte oväntat har det lett till ännu en myndighet som inrättades i början av året, Delegationen mot segregation. Helt uppenbart handlar detta bara om att se handlingskraftig ut i stunden och försöka dölja att den egna politiken inte fungerar. Regeringen agerar som om detta är … Fortsätt läsa Segregationsmyndighet kan inte bota ohållbar invandringspolitik