Knyt sportskytteförbunden till totalförsvaret

Medborgerlig Samling (MED) anser att sportskytterörelsens bidrag till Sveriges totalförsvar är av väsentlig betydelse för Försvarsmaktens, Polismyndighetens och andra myndigheters personal när det gäller färdighetsträning i skytte. Sportskytterörelsen säkerställer också tillgång till skjutbanor i en omfattning som är väsentlig och kostnadseffektiv för myndigheterna. Nu hotas sportskyttarnas verksamhet av EU:s vapendirektiv. Detta är en fråga som … Fortsätt läsa Knyt sportskytteförbunden till totalförsvaret