Ett reformerat valsystem – en enkel lösning

DEBATT. Det svenska politiska systemet förefaller ha gått i stå. De etablerade partiernas förmåga att kommunicera med väljarna blir allt sämre samtidigt som de sluter sig inåt. Vägen till det politiska livet går numera främst via ungdomsförbund, inte genom erfarenheter utanför politiken. Det behövs alltså en reform, men Sverige kan inte överta ett annat lands … Fortsätt läsa Ett reformerat valsystem – en enkel lösning

En demokratireform behövs!

Det svenska politiska systemet har under senare år uppvisat en påfallande oförmåga att hantera komplicerade frågor, som till exempel den situation som uppstått i samband med den stora flyktinginvandringen. Det saknas inte bara beslut, utan även diskussion kring de svåra val som måste göras. I stället förefaller det som om man samfällt gått in för … Fortsätt läsa En demokratireform behövs!