Dags att låta utbildningssufflén pysa ihop

DEBATT. Det har länge varit populärt bland politiker att skryta om hur mycket man låter utbildningssystemen expandera. Under tiden som Leif Pagrotsky var utbildningsminister fanns till och med ett kvotmål om att varannan person i varje årskull skulle vara högutbildad. Någon större notis om huruvida det fanns någon verklig nytta med alla dessa högutbildade människor … Fortsätt läsa Dags att låta utbildningssufflén pysa ihop

Medborgerlig Samlings Skolpolitiska program

En gedigen skolutbildning är en av de viktigaste framtidsinvesteringarna ett land kan göra. Endast en skola fokuserad på bildning och kunskap kan utrusta eleverna till att bli självständiga och ansvarstagande samhällsmedborgare. En kvalitativ skolutbildning är dessutom en viktig förutsättning för att Sverige skall kunna konkurrera i ett globaliserat kunskapssamhälle. Tyvärr har svensk skola under de … Fortsätt läsa Medborgerlig Samlings Skolpolitiska program

Medborgerlig Samlings första studentförening bildad

Medborgerlig Samling (MED) har fått sin första studentförening. Studentföreningen som har bildats vid Karlstads universitet, är knuten till partiet och närmast till det värmländska partidistriktet. Den kommer att arbeta för att partiets värderingar får genomslag inom studentpolitiken vid Karlstads universitet. Studentföreningens förste ordförande är Christoffer Andersson: "Uppstarten av studentföreningen är ett tecken på att vi … Fortsätt läsa Medborgerlig Samlings första studentförening bildad

Kunskapsutvärderingen, inte driftsformen, är skolans problem

Misstro mot kunskapsutvärdering med paroller som ”betygsfri skola” och ”kunskap kan inte mätas” går som en röd tråd i försämringen av svensk skola sedan 1968. Examination är något av svensk skolas sämsta gren, och här finns stor potential för verkningsfulla reformer. I skoldebatten står just nu vinster för privata bolag i centrum. Man ska inte … Fortsätt läsa Kunskapsutvärderingen, inte driftsformen, är skolans problem