Taxi var god dröj

YTTRANDE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över lagrådsremissen En ny kategori av taxitrafik Få avregleringar har varit så impopulära som den som öppnade för konkurrens på taximarknaden. Före reformen fanns regler för hur många bolag och bilar det skulle finnas på varje ort, och prissättningen var också reglerad. Den 1 juli 1990 trädde en ny yrkestrafiklagstiftning i … Fortsätt läsa Taxi var god dröj