Myndigheten för kulturanalys

Ramanslag:  16,7 miljoner kr (2021) Transfereringar från staten: 0 kronor (2021) Antal anställda: 14 (genomsnitt för 2021) Personalkostnader: 13 miljoner kr Myndighetschef: Mats Granér, med bakgrund från regeringskansliet, Västra Götalandsregionen och Inspektionen för socialförsäkringen. Uppdrag: Från regeringens hemsida: “Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och … Fortsätt läsa Myndigheten för kulturanalys

Kampanj mot överflödiga myndigheter

Vi befinner oss i början av en kris. Hushåll tvingas till besparingsåtgärder och vi ser hur konkurserna ökar. Det finns dock potential att lindra verkningarna av krisen. Att sänka arbetsgivaravgifter och skatter borde vara ett prioriterat område för regeringen för att fler ska få behålla sina arbeten och för hushållen att kunna hålla uppe sin … Fortsätt läsa Kampanj mot överflödiga myndigheter

OMSTART – Gör upp med slöseriet!

Ingen kan i dag med en ärligt menad hand på hjärtat säga sig ha full överblick över den svenska statsapparaten. Sak samma lär gälla i förhållande till åtminstone de större kommunerna i riket. Den skattefinansierade verksamheten har genom åren blivit alltmer mångfacetterad och svår att få grepp om. Lagboken tycks växa exponentiellt – inte minst … Fortsätt läsa OMSTART – Gör upp med slöseriet!

Låna gärna, men använd pengarna rätt!

Riksgälden meddelar den 27 augusti  att man prövar ”om det finns skäl och förutsättningar för Sverige att ge ut obligationer med längre löptider, som exempelvis 100 år”. Bakgrunden är att Sverige genom sin AAA-status skulle kunna låna i stort sett gratis, eller till och med till negativ ränta, något som vissa andra länder har gjort. … Fortsätt läsa Låna gärna, men använd pengarna rätt!

Visst går det att sänka skatten!

Svenska folket har i gemen stor tillit till sin ”urgamla rätt att sig själv beskatta”. Alla har nog inte, som Mona Sahlin, tyckt att ”det är häftigt att betala skatt”. Men i stort har man tolererat ett av världens högsta skattetryck – för närvarande ca 45 procent, 10 procentenheter över OECD-genomsnittet och distanserat endast av … Fortsätt läsa Visst går det att sänka skatten!