Arbetsförmedlingen

Veckans myndighet är extremt kostnadsdrivande men väldigt ineffektiv. Här finns pengar att spara! Arbetsförmedlingen Ramanslag: 8 329,9 miljoner (2021) Transfereringar från staten: 73 612,8 miljoner (2021) Antal anställda: 11 087 (2021) Personalkostnader: 6 828,7 miljoner (2021) Generaldirektör: Maria Mindhammar som tidigare jobbat på Skolverket, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Uppdrag, från regeringens hemsida: Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår … Fortsätt läsa Arbetsförmedlingen

Institutet för mänskliga rättigheter

Den här veckan presenterar vi en nyinrättad myndighet med oklar nytta för medborgarna. Institutet för mänskliga rättigheter Ramanslag: 0 miljoner (2021), 50 miljoner (2022) då myndigheten inrättades Transfereringar från staten: 0 miljoner (2021 & 2022) Antal anställda: 0 (2021), under uppbyggnad 2022 Personalkostnader: 0 miljoner (2021), oklart (2022) Generaldirektör: Fredrik Malmberg, tidigare förbundsordförande i Liberala … Fortsätt läsa Institutet för mänskliga rättigheter

Kulturrådet

Veckans myndighet: Kulturrådet Ramanslag: 185,6 miljoner (2021) Transfereringar från staten: 5095,8 miljoner (2021) Antal anställda: 118 (2021) Personalkostnader: 102,7 miljoner (2021) Generaldirektör: Kajsa Ravin, tidigare kulturdirektör i Region Uppsala. Uppdrag, från regeringens hemsida: Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådet ansvarar för frågor som rör teater, dans, musik, litteratur, kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, … Fortsätt läsa Kulturrådet

Myndigheten för delaktighet

Den här veckan presenterar vi ännu en myndighet som inte behövs. Myndigheten för delaktighet Ramanslag: 63,2 miljoner (2021) Transfereringar från staten: 26,8 miljoner (2021) Antal anställda: 43 (2021) Personalkostnader: 37,3 miljoner (2021) Generaldirektör: Malin Ekman Aldén, som tidigare var kansliråd på Socialdepartementet Uppdrag, från regeringens hemsida: Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha … Fortsätt läsa Myndigheten för delaktighet

Diskrimineringsombudsmannen

Veckans myndighet vecka 13 är: DO Diskrimineringsombudsmannen Ramanslag: 124,7 miljoner (2021) Transfereringar från staten: 0 miljoner (2021) Antal anställda: 106 (2021) Personalkostnader: 89,5 miljoner (2021) Generaldirektör: Lars Arrhenius, tidigare Barn- och elevombud (BEO) inom Skolinspektionen. Uppdrag, från regeringens hemsida: “Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion … Fortsätt läsa Diskrimineringsombudsmannen