En bortkastad röst?

Vi som är aktiva i Medborgerlig Samling får ofta höra argument i stil med att: "Det är klart att Medborgerlig Samling är det bästa partiet, men för att inte kasta bort min röst så lägger jag den på Moderaterna istället, som vanligt." Detta argument behöver analyseras moralfilosofiskt och beslutsteoretiskt. Nog kan vi i MED förklara varför Moderaterna … Fortsätt läsa En bortkastad röst?

Ologisk S-regering med högerdominerad väljarkår

En borgerlig eller högerinriktad regering är i nuvarande parlamentariska läge den enda logiska slutsatsen. Tendensen efter de senaste valen är klar och allt starkare. 2014 avgick ändå Alliansen efter en förhastad slutsats, pga. att den var mindre än de rödgröna. Nu är de i och för sig fortfarande mindre och önskar inte heller idag tala … Fortsätt läsa Ologisk S-regering med högerdominerad väljarkår

En demokratireform behövs!

Det svenska politiska systemet har under senare år uppvisat en påfallande oförmåga att hantera komplicerade frågor, som till exempel den situation som uppstått i samband med den stora flyktinginvandringen. Det saknas inte bara beslut, utan även diskussion kring de svåra val som måste göras. I stället förefaller det som om man samfällt gått in för … Fortsätt läsa En demokratireform behövs!