Vård på kort eller lång sikt?

DEBATT. Det brukar heta att vården står inför utmaningar. Ofta pratar man om köer men vidare analys saknas ofta från offentliga debatter. De lösningar som brukar presenteras handlar inte alltför sällan om att lösa akuta brister. Men för att få bukt med problemen inom vården kanske man behöver ändra fokus från vårdpolitik till folkhälsopolitik. Begreppet … Fortsätt läsa Vård på kort eller lång sikt?

Rättsväsendet måste sätta en gräns!

Rättsväsendet är en av de mest grundläggande funktionerna för ett fungerande samhälle. Vår trygghet i vardagen hänger på att vi känner oss skyddade av landets lagar och att vi har förtroende för att polisen kan hjälpa oss då vi blir utsatta för brott – oavsett var i landet vi bor. Det blir tyvärr allt mer … Fortsätt läsa Rättsväsendet måste sätta en gräns!