INTE EN KRONA TILL VÅLDTÄKTSMANNEN

På sistone har det debatterats hur en dömd våldtäktsman, som har fällts för en synnerligen grov, utdragen våldtäkt med inslag av kidnappning och tortyr, kunde få 840.000 kronor i skadestånd för att han satt i fängelse 14 månader för länge. Högsta domstolen fann att mannen när brottet begicks var att se som minderårig, vilket medförde … Fortsätt läsa INTE EN KRONA TILL VÅLDTÄKTSMANNEN

Lex Ben & Jerry – rättsstatens sluttande plan

DEBATT. Vad är en rättsstat? Man brukar säga att rättsstaten karakteriseras av några få grundprinciper. Den offentliga makten ska utövas under lagarna (”rule of law”); det ska finnas konstitutionella skydd mot maktmissbruk och grundläggande fri- och rättigheter ska vara skyddade. Vidare ska likhet inför lagen råda, och fru Justitia ska vara ”blind”, dvs beslut och … Fortsätt läsa Lex Ben & Jerry – rättsstatens sluttande plan