Blodet och jorden

DEBATT. Den dramatiska rubriken syftar på två rättsprinciper, jus sanguinis (blodsprincipen) och jus soli (territorialprincipen), som i grunden handlar om att bestämma nationalitet. Jus sanguinis innebär att nationaliteten bestäms av föräldrarnas nationalitet, oavsett var man bor. Den utgjorde grundprincipen i den romerska rätten, fram till Caracallas edikt år 212 som gav medborgarskap till alla fria män … Fortsätt läsa Blodet och jorden

Medborgerlig Samlings Rättspolitiska program

Sverige står inför stora problem. Aldrig tidigare i modern tid har medborgarna upplevt sådan otrygghet i sitt vardagliga liv. Sanningen är att framförallt kvinnors självupplevda osäkerhet har ökat enligt de undersökningar som gjorts. Dessutom har omfattningen och allvarligheten av de brott som kvinnor drabbas av, till exempel gruppvåldtäkter, ökat. Svenska storstäder upplever skjutningar och användning … Fortsätt läsa Medborgerlig Samlings Rättspolitiska program

Frihet under ansvar kräver nya förtroendevalda

Tänk dig att du är räddningschef och ska anställa en ny brandman. Du tar in en sökande för intervju som har skrivit ett brev där denne bedyrar sin skicklighet och sina goda erfarenheter, vilket följs av samma budskap under intervjun. Då ber du om ett CV, som av någon anledning inte hade skickats till dig … Fortsätt läsa Frihet under ansvar kräver nya förtroendevalda