Ett nytt borgerligt pensionssystem

I debatten om pensionerna är det slående hur alla riksdagspartier bara utgår från att pensionssystemet ska förbli i politikernas händer. Ja, till och med mer än så. De reformer som föreslås innebär bara att politikerväldet stärks och vi medborgare blir än mer beroende av politiska beslut, på gott och på ont. Mestadels på ont. Efter … Fortsätt läsa Ett nytt borgerligt pensionssystem

Vi ska göra pensionerna till en valfråga

I debatten kring pensionerna hävdar många att pensionssystemet inte behöver några större reformer samt att dess grundprinciper är sunda och stabila. Vi vill hävda motsatsen. När pensionsutredningen presenterades under början av nittiotalet var den viktigaste grundprincipen att pensionerna skulle utvecklas i samma takt som lönerna. Sedan införandet av systemet har pensionerna ökat med någon enstaka … Fortsätt läsa Vi ska göra pensionerna till en valfråga