Vi ska göra pensionerna till en valfråga

I debatten kring pensionerna hävdar många att pensionssystemet inte behöver några större reformer samt att dess grundprinciper är sunda och stabila. Vi vill hävda motsatsen. När pensionsutredningen presenterades under början av nittiotalet var den viktigaste grundprincipen att pensionerna skulle utvecklas i samma takt som lönerna. Sedan införandet av systemet har pensionerna ökat med någon enstaka … Fortsätt läsa Vi ska göra pensionerna till en valfråga