Bisarrt brunsmetande i Linköping News artikel

Denna artikel har publicerats i Linköping News som replik på en artikel i tidningen. Linköping News har i en artikel den 7 maj om centerriksdagsmannen Staffan Danielsson även omnämnt mig, Medborgerlig Samling och framförallt Nyheter Idag på ett fullständigt bisarrt sätt. Det första jag tänkte när jag läste artikeln var att vi hade backat ca … Fortsätt läsa Bisarrt brunsmetande i Linköping News artikel