Skolans ekonomi och krav på effektivisering

DEBATT. All verksamhet oavsett om den sker i privat eller offentlig regi har krav på sig att bedrivas effektivt och med så låg resursförbrukning som möjligt. Resursförbrukningen skall helst minska över tid och därmed skapa lägre kostnader och detta skall ske med samma eller bättre resultat i processen. I de flesta verksamheter går det att … Fortsätt läsa Skolans ekonomi och krav på effektivisering