Miljöpartiets snedvridna syn på kultur

Utöver begreppet världsarv finns det något som benämns immateriellt kulturarv. Det betyder enligt Unescos definition de sedvanor, språk, instrument, färdigheter i traditionella hantverk eller kanske artefakter, ritualer eller specifika högtider, som erkänns av samhällen, grupper och individer som en del av ett kulturarv. Något som överförts från generation till generation och som ständigt återskapas och … Fortsätt läsa Miljöpartiets snedvridna syn på kultur

Det gröna röda skynket

I Sverige förknippas miljöfrågor ofta med Miljöpartiet. Det stämmer att partiet har haft stor påverkan i den utveckling som skett mot att förstå och ta hand om sådant som rör natur och miljö. Däremot är det verkligen inte så som det låter ibland, att det finns EN politik som värnar miljön och som man ska … Fortsätt läsa Det gröna röda skynket