Miljö och Sveriges transportsystem

DEBATT. I tidigare artikel på MED-bloggen beskrev jag hur det är viktigt att de olika transportslagen samverkar i Sveriges transportsystem. De senaste decennierna har en viktig faktor lagts till i styrningen, nämligen miljöhänsyn. Miljö är i sig ett vitt begrepp, men ur transportsynpunkt brukar man främst syfta på de utsläpp transporterna ger upphov till. Med … Fortsätt läsa Miljö och Sveriges transportsystem

Medborgerlig Samlings miljöpolitik

I dagarna har Medborgerlig Samlings miljöprogram antagits. Det innehåller en mängd konkreta förslag som speglar partiets syn på miljö- och hållbarhetspolitik, vilken utgör en kontrast mot nuvarande partiers miljöpopulism. Sveriges samlade miljöarbete idag är en blandad kompott. Exempelvis ska vi vara stolta över de system för återvinning som byggts ut och den reglering vi har … Fortsätt läsa Medborgerlig Samlings miljöpolitik

Ett slag i luften som riskerar att träffa jordbruket i ansiktet

Glyfosat, mest känt under namnet Roundup, har använts i decennier och är ett ogräsmedel (herbicid) som används i bland annat jordbruk. Det är den vanligaste herbiciden och den anses generellt vara mindre farlig vid användning än flertalet andra mer selektiva ämnen. EU-parlamentet har motsatt sig kommissionens förslag om att förlänga tillståndet för glyfosat i ytterligare … Fortsätt läsa Ett slag i luften som riskerar att träffa jordbruket i ansiktet

Uttalande om flygskatt

Medborgerlig Samling är ett blågrönt parti. Det innebär att vi prioriterar miljö och hållbarhetsfrågor. För oss är skatter på utsläpp ett naturligt verktyg för en hållbar framtid. En klimatskatt på flyg är vi principiellt positiva till, men tyvärr är den föreslagna flygskatten inte alls en sådan. För att vara en miljöskatt måste kostnaden stå i … Fortsätt läsa Uttalande om flygskatt

Miljöpartiet är inget hållbarhetsparti

I samband med Miljöpartiets dag i Almedalen den 8 juli skrev partisekreterare Amanda Lind på SvD Debatt en text om att partiet arbetar för det ”moderna, solidariska och hållbara samhällsbygget”. Miljöpartiet vill gärna framhålla sig självt som ett hållbarhetsparti. Det är det inte. Hållbarhet handlar om att inse att saker hänger ihop. För att värna … Fortsätt läsa Miljöpartiet är inget hållbarhetsparti