Rösträtten bör inte vara till för alla

DEBATT. I Sverige infördes rösträtt till riksdagen 1866. Den var då begränsad till män med en viss inkomst eller förmögenhet och rösträtten till första kammaren var graderad efter inkomst. 1909 fick män allmän och lika rösträtt och detta tillkom även kvinnor efter riksdagens beslut 1919. Rösträttsåldern sattes till 23 år och som villkor gällde fullgjord … Fortsätt läsa Rösträtten bör inte vara till för alla

Fusk i asylprocesserna måste beivras

Ilan Sadé, partiledare för MED samt Fredric Morenius, ordförande för MED Stockholm, skriver i en debattartikel i Folkbladet om att fusk i asylprocesserna inte får löna sig. Viktigt för ett generöst asylsystem som det svenska är att processerna vilar på genomtänkt och stabil rättslig grund samt att mekanismer finns för att stävja att generositeten missbrukas. Det … Fortsätt läsa Fusk i asylprocesserna måste beivras