Lex Ben & Jerry – rättsstatens sluttande plan

DEBATT. Vad är en rättsstat? Man brukar säga att rättsstaten karakteriseras av några få grundprinciper. Den offentliga makten ska utövas under lagarna (”rule of law”); det ska finnas konstitutionella skydd mot maktmissbruk och grundläggande fri- och rättigheter ska vara skyddade. Vidare ska likhet inför lagen råda, och fru Justitia ska vara ”blind”, dvs beslut och … Fortsätt läsa Lex Ben & Jerry – rättsstatens sluttande plan