Ett reformerat valsystem – en enkel lösning

DEBATT. Det svenska politiska systemet förefaller ha gått i stå. De etablerade partiernas förmåga att kommunicera med väljarna blir allt sämre samtidigt som de sluter sig inåt. Vägen till det politiska livet går numera främst via ungdomsförbund, inte genom erfarenheter utanför politiken. Det behövs alltså en reform, men Sverige kan inte överta ett annat lands … Fortsätt läsa Ett reformerat valsystem – en enkel lösning