Medborgerlig Samlings första studentförening bildad

Medborgerlig Samling (MED) har fått sin första studentförening. Studentföreningen som har bildats vid Karlstads universitet, är knuten till partiet och närmast till det värmländska partidistriktet. Den kommer att arbeta för att partiets värderingar får genomslag inom studentpolitiken vid Karlstads universitet. Studentföreningens förste ordförande är Christoffer Andersson: "Uppstarten av studentföreningen är ett tecken på att vi … Fortsätt läsa Medborgerlig Samlings första studentförening bildad