Höghastighetståg är inte en långsiktigt hållbar infrastruktursatsning

DEBATT. För över femtio år sedan började ”Shinkansen” rulla i Japan. I skarp kontrast till många andra delar av världen, Sverige inräknat, är infrastrukturen där välunderhållen och tillförlitlig. Detta till trots så förstärker Japan nu sin infrastruktur genom att satsa på maglevtekniken då det vi kallar höghastighetståg inte räcker till längre. I Norge och Finland … Fortsätt läsa Höghastighetståg är inte en långsiktigt hållbar infrastruktursatsning

Miljö och Sveriges transportsystem

DEBATT. I tidigare artikel på MED-bloggen beskrev jag hur det är viktigt att de olika transportslagen samverkar i Sveriges transportsystem. De senaste decennierna har en viktig faktor lagts till i styrningen, nämligen miljöhänsyn. Miljö är i sig ett vitt begrepp, men ur transportsynpunkt brukar man främst syfta på de utsläpp transporterna ger upphov till. Med … Fortsätt läsa Miljö och Sveriges transportsystem

De orättvisa höghastighetstågen

DEBATT. Regeringen smider planer på att bygga höghastighetståg. Inom ramen för Sverigeförhandlingen, som ursprungligen drogs igång av regeringen Reinfeldt, utreds och förhandlas finansiering av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet har fått kritik för spretiga mål och otydliga prioriteringar, men framför allt för de höga kostnaderna. Trafikverkets estimat landade på 230 miljarder kronor, vilket … Fortsätt läsa De orättvisa höghastighetstågen