Vård på kort eller lång sikt?

DEBATT. Det brukar heta att vården står inför utmaningar. Ofta pratar man om köer men vidare analys saknas ofta från offentliga debatter. De lösningar som brukar presenteras handlar inte alltför sällan om att lösa akuta brister. Men för att få bukt med problemen inom vården kanske man behöver ändra fokus från vårdpolitik till folkhälsopolitik. Begreppet … Fortsätt läsa Vård på kort eller lång sikt?