Glesbygden kan bli en del av tillväxtmotorn

Vilken roll kommer glesbygden ha i det framtida Sverige? Medborgerlig Samling har en uttalad positiv syn på glesbygdens möjligheter att bli en del av den framtida tillväxtmotorn Sverige behöver. Men för att klara detta behövs en nationell politik som i alla aspekter ser till helheten och som syftar till att ge förutsättningar för hela Sverige … Fortsätt läsa Glesbygden kan bli en del av tillväxtmotorn