Låt Homeros krossa värdegrunden

Att vara västerlänning är inte enbart av godo. Modernismens uppmjuknande av de traditionella strukturerna, och postmodernismens upplösande av detsamma, har gjort att många tvingas ta till konsumtion, underhållning, mat, pornografi och husrenovering för att kunna känna någon slags mening i vardagen. Trots att vi materiellt aldrig haft det bättre mår många människor dåligt. Äldre människor … Fortsätt läsa Låt Homeros krossa värdegrunden