Glesbygden kan bli en del av tillväxtmotorn

Vilken roll kommer glesbygden ha i det framtida Sverige? Medborgerlig Samling har en uttalad positiv syn på glesbygdens möjligheter att bli en del av den framtida tillväxtmotorn Sverige behöver. Men för att klara detta behövs en nationell politik som i alla aspekter ser till helheten och som syftar till att ge förutsättningar för hela Sverige … Fortsätt läsa Glesbygden kan bli en del av tillväxtmotorn

Ministrar i egen drömbubbla

Tre ministrar lägger i en debattartikel i Aftonbladet ut texten kring hur de ser på välfärden och dess utmaningar. I korthet beklagar de att det blev sämre under de borgerliga åren (”Samhället svek”), men att när nu Socialdemokraterna samlar sig till kongress kommer man att besluta om att bygga ut och förbättra välfärden för alla. … Fortsätt läsa Ministrar i egen drömbubbla

Rättighetstänkandet har löpt amok

Regeringen har lämnat en skrivelse med namnet ”Strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter” (Skr. 2016/17:29) till riksdagen. Däri föreslås en ny myndighet för efterlevnad av de mänskliga rättigheterna samt att FN:s barnkonvention inkorporeras i svensk lag. Av detta förstår man att regeringen ingenting förstått och ingenting lärt av de senare årens mest spektakulära … Fortsätt läsa Rättighetstänkandet har löpt amok

Vinstintresse är fint – inte fult

I svenska samhällsdebatten har begreppet ”vinstintresse” blivit demoniserat de senaste åren. Det har blivit ett fult ord, som förknippas med egoism och ses som något destruktivt för samhället. Det här är helt felaktigt och hindrar en konstruktiv debatt om prioriteringar med gemensamma resurser. Marknadsekonomi bygger på byteshandel. Du har mjölk, jag är duktig på att … Fortsätt läsa Vinstintresse är fint – inte fult