RUT – en halvmesyr

Enligt regeringens överenskommelse med stödpartierna, den s.k. Jöken, ska taket för RUT-avdraget höjas från 50 000 till 75 000 kronor per person. Tvättjänster utanför hemmet och tillsyn och bevakning av bostad ska omfattas av förmånen. Ett rutavdrag anpassat för personer över 65 år ska införas. Riksrevisionen har i rapporten Rutavdraget – konsekvenser av reformen (RiR 2020:2) funnit … Fortsätt läsa RUT – en halvmesyr

Egenförsörjning

Arbetslösheten och dess spegelbild sysselsättningen är centrala begrepp i den politiska debatten om nationens hälsotillstånd. Arbetslösheten går ned när sysselsättningen ökar. Men sysselsättningen kan öka av andra orsaker än att fler människor får en reguljär anställning. Som sysselsatta räknas även de som arbetat så lite som en timme under mätveckan och de som deltar i … Fortsätt läsa Egenförsörjning

En flexiblare arbetsmarknad – och sedan?

Den svenska arbetsmarknadspolitiken kännetecknas av en rad stelheter. Den försvårar anpassning till ändrade förhållanden. Den skyddar dem som är ”innanför”, som har ett anställningskontrakt. Den reser murar mot dem som är ”utanför”. Och framför allt favoriserar den kollektivet – facket och kollektivavtalen – framför den enskilde arbetstagaren. Medborgerlig Samlings arbetsmarknadspolitiska program, som ingår i det … Fortsätt läsa En flexiblare arbetsmarknad – och sedan?