Långsiktigt rimliga bränslepriser

Den senaste tiden har vi fått se rekordhöga priser på bensin och diesel. Regeringen talar om “Putinpriser” och antyder att det uteslutande handlar om omvärldsfaktorer. Det är emellertid långt ifrån sanningen. Hälften av bensinpriset och 40 procent av dieselpriset består av skatt, och den skatten har successivt höjts år efter år. Vi har dessutom den … Fortsätt läsa Långsiktigt rimliga bränslepriser

Ren luftpolitik

DEBATT. Det fanns en tid då politikerna rekommenderade de bränsleeffektiva och "klimatsmarta" dieselbilarna som också kan köras helt eller delvis på förnybara bränslen. Klokt så. Andelen av dessa bilar ökade följaktligen kraftigt. Men nu gör man plötsligt helt om och dieselbilarna har med hänvisning till utsläppen av kväveoxider blivit paria och man hotar till och … Fortsätt läsa Ren luftpolitik