Covid-19-smittan: Den nationella sammanhållningen går före partipolitiken.

Nyhetsrapporteringen om Covid-19/coronaviruset fyller nu spaltmeter i alla medier. Smittsamheten i kombination med den förhållandevis stora andel personer som behöver krävande vård ger upphov till extraordinär belastning av sjukvården och samhället i övrigt. Smittan och åtgärderna mot den har därtill utlöst en svår världsekonomisk kris. Därför är det av största vikt att alla hanterar situationen … Fortsätt läsa Covid-19-smittan: Den nationella sammanhållningen går före partipolitiken.