Den stora feta smällen

Corona-pandemin har effektivt visat på skörheten i såväl den svenska som den globala ekonomin. Många nationalekonomer spår en global depression efter det fria fall vi nu kan skönja med kraftiga börsnedgångar och branscher som helt slår igen. Resebranschen samt hotell och restaurangbranschen är de som drabbas först. Sedan kommer sekundäreffekterna när det inte längre går … Fortsätt läsa Den stora feta smällen

Skattemiljarderna som inte räddade liv

Häromdagen nåddes vi av nyheten att minst en tredjedel av de som dött i coronaviruset i Stockholm är av somalisk härkomst. Redan för två veckor sedan kom det larm om att informationen till invandrargrupper om corona var högst bristfällig och kunde orsaka dödsfall. Enligt källor till Expressen är andelen utrikes födda bland de som vårdas … Fortsätt läsa Skattemiljarderna som inte räddade liv

Covid-19-smittan: Den nationella sammanhållningen går före partipolitiken.

Nyhetsrapporteringen om Covid-19/coronaviruset fyller nu spaltmeter i alla medier. Smittsamheten i kombination med den förhållandevis stora andel personer som behöver krävande vård ger upphov till extraordinär belastning av sjukvården och samhället i övrigt. Smittan och åtgärderna mot den har därtill utlöst en svår världsekonomisk kris. Därför är det av största vikt att alla hanterar situationen … Fortsätt läsa Covid-19-smittan: Den nationella sammanhållningen går före partipolitiken.