Gör om bostadsrättslagen

Under Medborgerlig Samlings årsstämma i Göteborg bifölls en motion om att verka för en ändring av bostadsrättslagen. I sin ovilja att både se och lösa problemen i bostadsbristens spår har kommuner, med Malmö i främsta ledet, tagit till nödlösningar, där ett exempel är köp av bostadsrätter. Kommunernas köp av bostadsrätter är negativt av flera skäl. … Fortsätt läsa Gör om bostadsrättslagen