Kvalificerad verklighetsförfalskning

Finansminister Magdalena Andersson förklarar i Dagens Industri den 16 augusti  att BNP-tillväxten revideras upp från 2,6 till 2,9 procent.  "Det är en ljus prognos men det är faktiskt så det ser ut”, säger hon och sätter reformutrymmet till 25–26 miljarder kronor nästa år. Många experter menar dock att siffran över BNP-tillväxten ger en helt falsk bild … Fortsätt läsa Kvalificerad verklighetsförfalskning

En tabubelagd utgift

DEBATT. Sverige har en tradition av att aktivt se till att inte leva över sina tillgångar. Den svenska offentliga sektorns skuldsättning i förhållande till BNP, som är ett vedertaget sätt att jämföra olika  länders skuldsättningsgrad, ligger på hovsamma 40 procent. Som jämförelse kan nämnas att EU-genomsnittet ligger på drygt 80 procent, medan skuldsättningen hos andra finansiellt … Fortsätt läsa En tabubelagd utgift