Rättighetstänkandet har löpt amok

Regeringen har lämnat en skrivelse med namnet ”Strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter” (Skr. 2016/17:29) till riksdagen. Däri föreslås en ny myndighet för efterlevnad av de mänskliga rättigheterna samt att FN:s barnkonvention inkorporeras i svensk lag. Av detta förstår man att regeringen ingenting förstått och ingenting lärt av de senare årens mest spektakulära … Fortsätt läsa Rättighetstänkandet har löpt amok