Allmänna arvsfonden ett hån mot de avlidna

Allmänna arvsfonden är en statlig fond som tar hand om medel från dödsbon när det saknas arvingar. Ursprungligen, efter bildandet 1928, gav fonden framförallt pengar till barnhem och till stora, fattiga familjer. Tanken att just barn och unga som levde under svåra förhållanden skulle kunna få del av medlen är lätt att förstå. Avlidna som … Fortsätt läsa Allmänna arvsfonden ett hån mot de avlidna