Egenförsörjning

Arbetslösheten och dess spegelbild sysselsättningen är centrala begrepp i den politiska debatten om nationens hälsotillstånd. Arbetslösheten går ned när sysselsättningen ökar. Men sysselsättningen kan öka av andra orsaker än att fler människor får en reguljär anställning. Som sysselsatta räknas även de som arbetat så lite som en timme under mätveckan och de som deltar i … Fortsätt läsa Egenförsörjning

Kvalificerad verklighetsförfalskning

Finansminister Magdalena Andersson förklarar i Dagens Industri den 16 augusti  att BNP-tillväxten revideras upp från 2,6 till 2,9 procent.  "Det är en ljus prognos men det är faktiskt så det ser ut”, säger hon och sätter reformutrymmet till 25–26 miljarder kronor nästa år. Många experter menar dock att siffran över BNP-tillväxten ger en helt falsk bild … Fortsätt läsa Kvalificerad verklighetsförfalskning