Jo, vi vill visst ha opolitiska tjänstemän

De 261 UD-tjänstemännens upprop med uppenbart syfte att påverka regeringsbildningen har väckt berättigad uppmärksamhet. De som ledde uppropet är knutna till Socialdemokraterna och hänvisningen till Regeringsformens bestämmelser om människors lika värde kan inte handla som något annat än den upplevda risken för att en icke-socialistisk regering kan tillträda genom passivt stöd från Sverigedemokraterna. I en … Fortsätt läsa Jo, vi vill visst ha opolitiska tjänstemän

Den ansvarsfulle ämbetsmannen måste återinrättas

Denna artikel har tidigare publicerats i VLT Hur kan chefen för en myndighet – Transportstyrelsen – med berått mod bryta mot svensk lag? Hur kan samma chef se det som viktigare att ”höra med departementet” än att själv ta ansvar för vad lagen säger? Vart har den klassiska svenska ämbetsmannen tagit vägen? Den som präglades … Fortsätt läsa Den ansvarsfulle ämbetsmannen måste återinrättas