Kvalificerad verklighetsförfalskning

Finansminister Magdalena Andersson förklarar i Dagens Industri den 16 augusti  att BNP-tillväxten revideras upp från 2,6 till 2,9 procent.  "Det är en ljus prognos men det är faktiskt så det ser ut”, säger hon och sätter reformutrymmet till 25–26 miljarder kronor nästa år. Många experter menar dock att siffran över BNP-tillväxten ger en helt falsk bild … Fortsätt läsa Kvalificerad verklighetsförfalskning