Så avskaffar vi politikeradeln

Regeringsformen från 1809 har modifierats och ersattes 1974 av en ny. Ändringen var föranledd bl.a. av att tidigare tvåkammarriksdag ersattes av den nuvarande enkammarriksdagen. Ytterligare förändringar har därefter skett, bl.a. 2010. Regeringsformen bygger på parlamentarismen och den representativa demokratin, d.v.s. att folket genom val till riksdag därefter upplåtit den styrande makten till regeringen. I dessa … Fortsätt läsa Så avskaffar vi politikeradeln

Kappvändande makthavare måste avkrävas ansvar

Runt om i Sverige bubblar ett missnöje som grundar sig i hur de politiska partierna på det nationella planet har hanterat sitt uppdrag de senaste åren. Det är allvarligt och kan i förlängningen hota demokratin som styrelseskick, om det inte kanaliseras på rätt sätt. Medborgarna ger de folkvalda mandat att förvalta och utveckla landet på … Fortsätt läsa Kappvändande makthavare måste avkrävas ansvar

Kulturell särart – hot eller möjlighet?

Nalin Pekgul skrev häromdagen en artikel i GP om hur konsekvent separatism leder till samhällets förfall. Jag håller med, men vill utveckla mitt eget perspektiv på saken. Pekguls utgångspunkt tycks vara "det frihetliga samhället". Det är en viktig distinktion, då det går att bygga ett samhälle som segregerar och styrs mer totalitärt. Ett frihetligt samhälle behöver … Fortsätt läsa Kulturell särart – hot eller möjlighet?

”Agile” – ännu något som Löfven inte fått veta?

I och med Transportstyrelsens "haveri" (statsminister Löfvens ord) har vi fått klart för oss att regeringen tycks arbeta enligt en "stuprörsmodell", där varje statsråd sköter sitt och sällan talar med andra statsråd. Debatt har uppstått om huruvida detta skall anses tillräckligt, eller är skäl för misstroende. När Löfven bestämde sig för att ombilda regeringen, var … Fortsätt läsa ”Agile” – ännu något som Löfven inte fått veta?