Extremism, relativism och smutskastning

En av vår tids stora filosofiska frågor är hur extremism ska bemötas. Den som är bekant med tänkare som Jordan B. Peterson och Sam Harris, vet hur komplext problemet är. I försöken att utforma ett samhälle som inte präglas av dogmatism landar den oförsiktige nämligen alltför lätt i en annan fallgrop: Relativism. Det är här … Fortsätt läsa Extremism, relativism och smutskastning

Jo, vi vill visst ha opolitiska tjänstemän

De 261 UD-tjänstemännens upprop med uppenbart syfte att påverka regeringsbildningen har väckt berättigad uppmärksamhet. De som ledde uppropet är knutna till Socialdemokraterna och hänvisningen till Regeringsformens bestämmelser om människors lika värde kan inte handla som något annat än den upplevda risken för att en icke-socialistisk regering kan tillträda genom passivt stöd från Sverigedemokraterna. I en … Fortsätt läsa Jo, vi vill visst ha opolitiska tjänstemän

MED ligger i framkant med sitt nytänkande

Tillkomsten av Medborgerlig Samling (MED) och partiets snabba medlemstillväxt är ett tecken i tiden. Allt fler tröttnar på de etablerade riksdagspartiernas schablontolkningar av verkligheten. Det finns en djup längtan efter nytänkande. Allt fler engagerade människor dras till MED. En vän till mig uttryckte sig nyligen så här: ”Förr när jag försökte få igång ett politiskt … Fortsätt läsa MED ligger i framkant med sitt nytänkande

Sverige ska både regeras och styras

När Israel, Libanon, Palestina, Saudi kan tala med varandra, då borde väl möjligen ansvariga politiska företrädare i det lilla landet långt däruppe på vägen mot nordpolen, där det mesta är hyfsat fredligt och tillrättalagt och ordningsamt, kunna tala med varandra? Då menar vi tala med alla. De sakpolitiska och personliga konfliktytorna mellan våra partier och … Fortsätt läsa Sverige ska både regeras och styras

När tillträder Löfven?

Det är mycket förvånande att det inte finns någon i Alliansen, varken bland partistrateger eller bland partiledarna, som inser att Socialdemokraterna styr åsiktsbildningen om Sverigedemokraterna. Skulle Sverigedemokraterna tas med i en regeringsbildning är Socialdemokraterna inflytande över svensk politik över, förmodligen för tid och evighet. Taktiken från Socialdemokraterna är att förmå alla partier att förfasa sig … Fortsätt läsa När tillträder Löfven?