Skattemiljarderna som inte räddade liv

Häromdagen nåddes vi av nyheten att minst en tredjedel av de som dött i coronaviruset i Stockholm är av somalisk härkomst. Redan för två veckor sedan kom det larm om att informationen till invandrargrupper om corona var högst bristfällig och kunde orsaka dödsfall. Enligt källor till Expressen är andelen utrikes födda bland de som vårdas … Fortsätt läsa Skattemiljarderna som inte räddade liv

Covid-19-smittan: Den nationella sammanhållningen går före partipolitiken.

Nyhetsrapporteringen om Covid-19/coronaviruset fyller nu spaltmeter i alla medier. Smittsamheten i kombination med den förhållandevis stora andel personer som behöver krävande vård ger upphov till extraordinär belastning av sjukvården och samhället i övrigt. Smittan och åtgärderna mot den har därtill utlöst en svår världsekonomisk kris. Därför är det av största vikt att alla hanterar situationen … Fortsätt läsa Covid-19-smittan: Den nationella sammanhållningen går före partipolitiken.

Grek-turkiska gränskrisen – början till slutet för en förlegad asylrätt?

Den framprovocerade konflikt med EU som Turkiet av rent politiska skäl har skapat blir nu inte bara ett test på enigheten inom den Europeiska unionen utan även hur flyktinghjälp ska tolkas i framtiden. Att flyktingar och andra utsatta i världen måste kunna få akut stöd och tillfälligt skydd är de flesta eniga om. Frågan är … Fortsätt läsa Grek-turkiska gränskrisen – början till slutet för en förlegad asylrätt?

RUT – en halvmesyr

Enligt regeringens överenskommelse med stödpartierna, den s.k. Jöken, ska taket för RUT-avdraget höjas från 50 000 till 75 000 kronor per person. Tvättjänster utanför hemmet och tillsyn och bevakning av bostad ska omfattas av förmånen. Ett rutavdrag anpassat för personer över 65 år ska införas. Riksrevisionen har i rapporten Rutavdraget – konsekvenser av reformen (RiR 2020:2) funnit … Fortsätt läsa RUT – en halvmesyr