Svenska skattemedel går till belöning av terror

För ett par veckor sedan uppmärksammade New York Post det faktum att runt hälften av biståndet till Palestina går till att belöna terrorister och deras familjer för utförda terrorbrott mot israeliska mål. En belöning på upp till 30 000 SEK per månad kan utbetalas till terroristerna som internerats i Israel och efter frigivning kan de … Fortsätt läsa Svenska skattemedel går till belöning av terror

Kappvändande makthavare måste avkrävas ansvar

Runt om i Sverige bubblar ett missnöje som grundar sig i hur de politiska partierna på det nationella planet har hanterat sitt uppdrag de senaste åren. Det är allvarligt och kan i förlängningen hota demokratin som styrelseskick, om det inte kanaliseras på rätt sätt. Medborgarna ger de folkvalda mandat att förvalta och utveckla landet på … Fortsätt läsa Kappvändande makthavare måste avkrävas ansvar

Uttalande från Ilan Sadé angående Stefan Löfvens regeringsombildning

Med anledning av den regeringsombildning som Stefan Löfven idag meddelat, gör Medborgerlig Samlings partiledare Ilan Sadé följande uttalande: "Stefan Löfven har nu valt väg och väljer regeringsombildning, samt utmanar partiledarna för en riksdagsmajoritet när det gäller en av de tre ministrarna. Det är tydligt att Löfven både försöker att rädda sin regering och så split … Fortsätt läsa Uttalande från Ilan Sadé angående Stefan Löfvens regeringsombildning

Uttalande från Ilan Sadé angående misstroendeförklaring

Med anledning av de fyra allianspartiernas utspel om misstroendeförklaring mot tre av regeringen Löfvens ministrar ger Medborgerlig Samlings partiledare Ilan Sadé följande uttalande: “Beslutet är i sig rimligt, men vi får inte glömma att en viktig förutsättning för misstroendeförklaringens omedelbara effekt är att alliansen är i självvald opposition. Åter visar det sig att man faktiskt … Fortsätt läsa Uttalande från Ilan Sadé angående misstroendeförklaring

Ingenting är starkare än en idé vars tid är kommen

Det är nu nästan 100 år sedan den allmänna, lika rösträtten infördes i Sverige. Politiska partier och folkrörelser byggdes upp underifrån för att ta tillvara dåtidens intressen och lösa dåtidens problem. Både höger och vänster (utom kommunisterna) accepterade den parlamentariska demokratin och vissa grundbultar för hur samhället skulle organiseras. Sverige gick en framgångsrik tid till … Fortsätt läsa Ingenting är starkare än en idé vars tid är kommen