Sommarpaus

Nu tar myndighetskampanjen sommarpaus. Under våren har vi gått igenom 17 myndigheter plus Folkbildningsrådet och förklarat vad dessa myndigheter gör, vad de kostar och varför de ska läggas ned; antingen omgående, eller efter att andra politiska reformer genomförts.  De sammanlagda ramanslagen för dessa myndigheter är 14,9 miljarder och transfereringarna 93,1 miljarder. En del av de … Fortsätt läsa Sommarpaus

Barnombudsmannen

Denna veckas myndighet kan sammanfattas med: bara för att det låter bra betyder inte att det är bra. Barnombudsmannen Ramanslag: 26,9 miljoner kr (2022) Transfereringar från staten: - Antal anställda: 28 (genomsnitt för 2022) Personalkostnader: 22,6 miljoner kr Generaldirektör: Elisabeth Dahlin, som tidigare bl a har arbetat med bistånd och varit generalsekreterare för Rädda Barnen. … Fortsätt läsa Barnombudsmannen

Alkoholsortimentsnämnden

Dessa dagar debatteras gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker såväl som det statliga monopolet av alkoholförsäljning. Det leder oss till frågan om myndiga människor verkligen behöver statligt förmynderi för att reglera vår alkoholkonsumtion och därigenom till den statliga myndigheten: Alkoholsortimentsnämnden Alkoholsortimentsnämnden består av en ordförande och fem ledamöter som utses av regeringen och Kammarkollegiet utför administrativa och … Fortsätt läsa Alkoholsortimentsnämnden

Etikprövningsmyndigheten

Den här veckans myndighet som ska avvecklas är Etikprövningsmyndigheten Ramanslag: 48,1 miljoner (2022) Transfereringar från staten: 0 miljoner (2022) Antal anställda: 27 (2022) Personalkostnader: 38,9 miljoner (2022) Generaldirektör: Johan Modin, jurist. Tidigare yrkeserfarenheter: Administrativt ansvarig ordförande för Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, rättssakkunnig vid Justitiedepartementet, föredragande hos JO och förordnad som expert i ett flertal statliga … Fortsätt läsa Etikprövningsmyndigheten

Svenska ESF-rådet

Den här veckans myndighet har som enda uppgift att administrera EU-bidrag.  Svenska ESF-rådet Ramanslag: 145 miljoner (2021) Transfereringar från staten: 1 288,8 miljoner (2021) Antal anställda: 133 (2021) Personalkostnader: 101,2 miljoner (2021) Generaldirektör: Håkan Forsberg, tidigare ställföreträdande myndighetschef. Uppdrag, från regeringens hemsida: Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska socialfondens program i Sverige. Europeiska … Fortsätt läsa Svenska ESF-rådet