Andrum för Internet inom EU

Medlemsländerna har genom Ministerrådet avslagit det kompromissförslag som Rumäniens ordförandeskap framlagt avseende nytt upphovsrättsdirektiv. Detta innebär inte att förslagen om “länkskatt” (egentligen licensavgift) i artikel 11 och internetfilter i artikel 13 är avförda från dagordningen. Det indikerar dock något positivt och det är att det skett en omvändning. Det innebär sannolikt också att processen förlängs. … Fortsätt läsa Andrum för Internet inom EU