De orättvisa höghastighetstågen

DEBATT. Regeringen smider planer på att bygga höghastighetståg. Inom ramen för Sverigeförhandlingen, som ursprungligen drogs igång av regeringen Reinfeldt, utreds och förhandlas finansiering av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet har fått kritik för spretiga mål och otydliga prioriteringar, men framför allt för de höga kostnaderna. Trafikverkets estimat landade på 230 miljarder kronor, vilket … Fortsätt läsa De orättvisa höghastighetstågen

Ta tillbaka makten från partierna!

Uppenbarligen är något fundamentalt fel i Sverige. Hanteringen av invandringen och den allt mer häpnadsväckande inkompetens som avslöjas hos både regering och opposition är klara tecken på det. Den främsta förklaringen är att de politiska partierna har alltför mycket makt över vilka som väljs in. Partiernas makt över rangordningen av kandidater på valsedlarna har förminskat … Fortsätt läsa Ta tillbaka makten från partierna!

Låt Malmö stad genomgå ett ekonomiskt stålbad omgående!

Malmös offentliga ekonomi är till ca 25 % uppbyggd på stöd från resten av Sverige. Det innebär att skattebetalare i välskötta kommuner som Staffanstorp, Lomma m.fl. får betala in stora summor till en stad som vansköts av idealister. Om hela Sverige hade sett ut som Malmö så hade situationen varit värre än i Grekland. Nu … Fortsätt läsa Låt Malmö stad genomgå ett ekonomiskt stålbad omgående!

Efter inkubationstidens slut

Vissa sjukdomar orsakas av olika typer av smittämnen. Vanligtvis tar det en viss tid innan sjukdomen bryter ut, ”inkubationstiden”. Först då, när diagnosen kommer, kan vi som arbetar i vården göra någon nytta. Och känna viss tillfredsställelse. I överförd mening gäller samma sak för vårt samhälle. Det kan under lång tid lida av allehanda sjukdomar. … Fortsätt läsa Efter inkubationstidens slut

Så avskaffar vi politikeradeln

Regeringsformen från 1809 har modifierats och ersattes 1974 av en ny. Ändringen var föranledd bl.a. av att tidigare tvåkammarriksdag ersattes av den nuvarande enkammarriksdagen. Ytterligare förändringar har därefter skett, bl.a. 2010. Regeringsformen bygger på parlamentarismen och den representativa demokratin, d.v.s. att folket genom val till riksdag därefter upplåtit den styrande makten till regeringen. I dessa … Fortsätt läsa Så avskaffar vi politikeradeln